نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که نتیجه‌ی آن را خواهید دید.
نتیجه ازدواج:
خوب است ولی همه‌ی مسائل را همان اول بگویید و با تحقیق و توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.
سوره:
اعراف
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved