نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است نترس و با توکل به‌خدا انجام بده.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است مورد خوبی است و شریک زندگی مناسبی برای شماست.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا انجام بده ان‌شاءالله که پر سود و منفعت است.
سوره:
اعراف
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved