نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است اقدام کنید و برای شروع صدقه بدهید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است مواظب حسودان باشید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله پرسود است البته اگر دیگران بگذارند صدقه دهید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
انعام
آیه:
45
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved