نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است حتما اقدام کنید صدقه به فقرا فراموش نشود.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است حتما اقدام کنید که از هر لحاظ مناسب است صدقه‌‌ی درخوری بدهید.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید فقرا را فراموش نکنید.
سوره:
مائده
آیه:
114
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved