نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به حرام خواهید افتاد ترک کنید ان‌شاءالله مورد بهتری پیشنهاد خواهد شد.
نتیجه ازدواج:
به گناه خواهید افتاد و طوری گرفتار خواهید شد که هر روز بخود لعنت کنید صبر کنید ان‌شاءالله مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله:
در این معامله خیری وجود ندارد عجله نکنید موردی با سود خوب در راه است این مورد را به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
سوره:
مائده
آیه:
90
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved