نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به خدا اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج از هر جهت مناسب است به امید خدا اقدام نمایید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر می‌شوید.
نتیجه معامله:
بسیار خوب و پر نفع خواهد بود و ان‌شاءالله سود خوبی عایدتان خواهد شد.
سوره:
فاتحه
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved