بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست آیه ای جلد نوزدهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

آيات 1 تا 10 سوره طور

  آیات 11 تا 28 سوره طور

آيات 29 تا 44 سوره طور

آيات 45 تا 49 سوره طور

  آيات 1 تا 18 سوره نجم

آيات 19 تا 32 سوره نجم

آيات 33 تا 62 سوره نجم

آيات 1 تا 8 سوره قمر

آيات 9 تا 42 سوره قمر

آيات 43 تا 55 سوره قمر

آيات 1 تا 30 سوره الرحمن

آيات 31 تا 78 سوره الرحمن

آيات 1 تا  10سوره واقعه

آيات 11 تا 56 سوره واقعه

آيات 57 تا 96 سوره واقعه

آيات 1 تا 6 سوره حديد

آيات 7 تا 15 سوره حديد

آيات 16 تا 24 سوره حديد

آيات 25 تا 29 سوره حديد

آیات 1 تا 6 سوره مجادله

آيات 7 تا 13 سوره مجادله

آيات 14 تا 22 سوره مجادله

آيات 1 تا 10 سوره حشر

آيات 11 تا 17 سوره حشر

آيات 18 تا 24 سوره حشر

آيات 1 تا 9 سوره ممتحنه

آيات 10 تا 13 سوره ممتحنه

آيات 1 تا 9 سوره صف

آيات 10 تا 14 سوره صف

آيات 1 تا 8 سوره جمعه

آيات 9 تا 11 سوره جمعه

آيات 1 تا 8 سوره منافقون

آيات 9 تا 11 سوره منافقون

آيات 1 تا 10 سوره تغابن

آيات 11 تا 18 سوره تغابن

آيات 1 تا 7 سوره طلاق

آيات 8 تا 12 سوره طلاق

آيات 1 تا 9 سوره تحريم

آيات 10 تا 12 سوره تحريم

آيات 1 تا 14 سوره ملك

آيات 15 تا 22 سوره ملك

آيات 23 تا 30 سوره ملك

آيات 1 تا 33  سوره قلم

آیات 34 تا 52 سوره قلم

آيات 1 تا 12  سوره الحاقه

آيات 13 تا 37 سوره الحاقه

آيات 38 تا 52 سوره الحاقه

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved