بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست آیه ای جلد شانزدهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

سوره قصص، آيات 1 تا 14

سوره قصص، آيات 15 تا 21

سوره قصص، آيات 22 تا 28

سوره قصص، آيات 29 تا 42

سوره قصص، آيات 43 تا 56

سوره قصص، آيات 57 تا 75

سوره قصص، آيات 76 تا 84

سوره قصص، آيات 85 تا 88

سوره عنكبوت آيات 1 تا 13

سوره عنكبوت، آيات 14 تا 40

سوره عنكبوت، آيات 41 تا 55

سوره عنكبوت، آيات 56 تا 60

سوره عنكبوت، آيات 61 تا 69

سوره روم، آيات 1 تا 19

سوره روم آيات 20 تا 26

سوره روم، آيات 27 تا 39

سوره روم، آيات 40 تا 47

سوره روم، آيات 48 تا 53

سوره روم، آيات 54 تا 60

سوره لقمان، آيات 1 تا 11

سوره لقمان، آيات 12 تا 19

سوره لقمان، آيات 20 تا 34

سوره سجده، آيات 1 تا 14

سوره سجده، آيات 15 تا 30

سوره احزاب، آيات 1 تا 8

سوره احزاب، آيات 9 تا 27

سوره احزاب، آيات 28 تا 35

سوره احزاب، آيات 36 تا 40

سوره احزاب، آيات 41 تا 48

سوره احزاب، آيات 49 تا 62

سوره احزاب، آيات 63 تا 73

سوره سبا، آيات 1 تا 9

سوره سباء، آيات 10 تا 21

سوره سباء، آيات 22 تا 30

سوره سباء، آيات 31 تا 54

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved