بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست تفصیلی جلد شانزدهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

سوره قصص، آيات 1 تا 14

بيان آيات

غرض و مفاد سوره قصص: وعده جميل به مؤمنين با ذكر داستان موسى (عليه السلام) و فرعون

از داستان موسى (ع) و فرعون مؤمنين بايد درس بگيرند

وصف كارهاى فرعون و محيطى كه موسى (عليه السلام) در آن زاده شد

معناى آيه: (و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض...)

الهام به مادر موسى (عليه السلام): موسى را شير بده و چون بر او ترسيدى و دريايش بيانداز

معناى (خاطىء) و (مخطى) و مقصود از اينكه فرعون و فرعونيان را در گرفتن از نيل (خاطئين) لقب داد

معناى اينكه فرمود: (واصبح فؤاد موسى فارغا...)

تعقيب و مراقبت خواهر موسى (ع) او را بدرخواست مادرش

بازگردانيده شدن موسى (ع) به دامان مادر به لطف الهى

بحث روايتى

چند روايت در ذيل آيه: (و نريد ان نمن على الذين الستضعفوا...) و جرى تطبيق آن بر ائمه اهل بيت (عليهم السلام)

روايتى متضمن داستان توليد موسى (عليه السلام) و به رود انداخته شدن او و...

سوره قصص، آيات 15 تا 21

بيان آيات

فصل دوم از داستان موسى (عليه السلام): حوادث بعد از بلوغ و بيرون رفتن از مصربه سوى مدين و...

مراد از اينكه موسى (عليه السلام) بعد ازقتل (خطاءى ) مرد قبطى گفت: (هذا من...)

مفاد آيه: (قال رب بما انعمت على فلن اكون ظهيرا للمجرمين) و وجوهى كه در معناى آن گفته شده است

مراد از (مجرمين ) در قول موسى (ع) (فلن اكون ظهيرا للمجرمين)

بحث روايتى (چند روايت درباره آمدن موسى (عليه السلام) به مصر و كشتن مرد قطبى به خطا و اينكه گفت:..

سوره قصص، آيات 22 تا 28 

بيان آيات مربوط به فصل سوم داستان موسى: بيرون شدن از مصر به سوى مدين و ملاقات با شعيب (عليه السلام) و...

(مدين ) كدام شهر بوده است ؟

موسى (عليه السلام) در اعمال خود مراقبت شديد داشته و فقط رضاى خدا را در نظر داشته است

بحث روايتى

رواياتى در ذيل جمله (رب انى لما انزلت الى من خير فقير)

سوره قصص، آيات 29 تا 42

رواياتى در ذيل آيات راجع به داستان ورود موسى (عليه السلام) به مدين و ملاقات با شعيب (عليه السلام) گشتن و...

توضيحى در مورد تكلم خداى تعالى با موسى (عليه السلام) در طور سينا از وراى حجاب (شجرة)

وجوه مختلف در معناى جمله: (واضمم اليك جناحك من الرهب...) در خطاب خداوند به موسى (عليه السلام)

سبب درخواست موسى (ع) از خداوند كه هارون را به يارى اش بفرستد

سخن فرعونيان در تكذيب موسى (عليه السلام) و جواب آن حضرت بدانان

مقصود فرعون از اينكه به (هامان) گفت: برايم برجى بساز (لعلى اطلع الى اله موسى)

مراد از اينكه فرمود: فرعونيان را پيشوايانى كه به سوى آتش مى خوانند قرارداديم ...

بحث روايتى (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته مربوط به موسى (عليه السلام) و دعوت او)

گفتارى پيرامون داستانهاى موسى (عليه السلام) و هارون - در چند فصل

1- مقام موسى نزد خدا و پايه عبوديت او

2- آنچه از سرگذشت موسى كه در قرآن آمده است

3 - مقام هارون نزد خدا و پايه عبوديت او

4 - داستان موسى (عليه السلام) در تورات عصر حاضر

آيات 43 تا 56 سوره قصص

بيان آيات

اشاره به سياق نزول اين آيه شريفه

جواب به مشركين كه هم قرآن و هم تورات را رد و انكار مى كنند و گفتند: (سحران تظاهرا) و (انا بكل كافرون)

مدح و ستايش طايفهى اى از اهل كتاب كه به قرآن ايمان آوردند و... و مژده به ايشان كه دوبار پاداش داده مى شوند

بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات گذشته)

بيان گرامى تر بودن حضرت محمد (ص) و امت او نزد خدا از موسى (ع) و امت او

شأن نزول لذين آتيناهم الكتاب...) و ميان معناى (و يدرون بالحسنة السيئة)

روايت جعلى اهل سنت درباره كفر ابوطالب و بيان اينكه ائمه اطهار (ع) قائل به ايمان او هستند

سوره قصص، آيات 57 تا 75

بيان آيات

غرض كلى آيات: بيان بهانه ديگرى از مشركين بر عدم ايمانشان به قرآن

پاسخ به اين عذر و بهانه مشركين كه اگر ايمان بياوريم از سرزمينمان رانده مىشويم

جواب ديگرى به آن بهانه: تنعم و بهره مندى مادى درحال كفر و بى ايمانى، در معرض هلاكت و فنا است

ترجيح پيروى هدى بر ترك آن با مقايسهحال پيروان هدايت با حال پيروان هوى

سخن پيشوايان شرك در روز قيامت كه در مقام بيزارى جستن از پيروان خود (مشركين)

معنا و مراد از جمله (اءغوينا هم كما غوينا)

معناى اينكه كورى به اخبار نسبت داده شده (فعميت عليهم الانباء) نه به خود مشركين

پاسخ ديگر به عذر و بهانه مشركين

بيان اينكه خداوند داراى اختيار تكوينى (يخلق ما يشاء) و تشريعى (و يختار) است

معناى مختار بودن انسان و بيان اينكه او در برابر اراده تكوينى و تشريعى خدا اختيارى ندارد

مقصود از اينكه فرمود: (ما كان لهم الخيرة)

سه وجه براى اينكه فقط خدا مستحق پرستش است: (له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحكم و اليه ترجعون)

اثبات توحيد ربوبى خداى تعالى با بيان عجز آلهه مشركين از آوردن نور يا ياآوردن شب

در قيامت كه روز كشف حقائق است بطلان پندار مشركان آشكار مى گردد (فعلموا ان الحق لله..)

بحث روايتى (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته)

سوره قصص، آيات 76 تا 84

بيان آيات مربوط به قارون كه بهره مندى ازمال و ثروت او را از خدا غافل ساخته به هلاكتش انجاميد

اشاره اى لطيف به كثرت فراوان ثروت قارون (ان مفاتحة لتنوء بالعصبة اولى القوة )

گفتگوى مؤمنين با قارون و اندرزدادن به او به اينكه سرمستى نكند و با انفاق اموال براى آخرت توشه بياندوزد

پاسخ مستكبرانه قارون: اموال من حاصل كاردانى و مهارت خودم مى باشد و كسى در آنسهيم نبوده حق مداخله ندارد

جواب به قارون با يادآورى اينكه خداوند پيش از او كسانى توانگرتر از او را هلاك ساخته است بدون اينكه علم و...

وجوهى كه در معنااى جواب قارون (انما اوتيته على علم عندى) گفته شده است

ديدگاه يكدسته (دنياپرستان): تمناى داشتن ثروتى چون ثروت قارون

دسته اى ديگر (مؤمنان): (ثواب الله خير...)

بعد از هلاكت قارون، بر آرزومندان ثروت او معلوم گشت كه وسعت و تنگى رزق تابع مشيت خدا است

بهشت مختص كسانى است كه در اين دنيا خواهان برترى جوئى و فساد نباشند

اشاره به اينكه ملاك در ثواب و عقاب، آثارحاصل از اعمال است

بحث روايتى (رواياتى درباره داستان قارون و آيات مربوط به آن)

داستان قارون در تورات حاضر

چند روايت درباره تواضع و بيان اينكه بسا مى شود كه بند كفش كسى موجب عجب و استعلاى او مى شود

سوره قصص، آيات 85 تا 88

معناى آيه و وجوه مختلفى كه درباره مراد از (معاد) در آن گفته شده است

معناى جلمه (قل ربى احملم من جاء بالهدى..) و سخن بعضى مفسران درباره آن

شرح و توضيح اينكه توحيد خداوند را به (كل شىء هالك الا وجهه) تعليل فرمود

بيان وجه ديگرى در تغيير (كل شىء هالك الا وجهه)

جواب به يك شبه و اشاره به اينكه مقصود از هلاكت نابودى نيست

وجوه مختلف و متعددى كه درباره مراد از هلاكت كل شىء و استثناى وجه خدا گفته شده است

بحث روايتى

رواياتى درباره معنى و مفاد جمله: (كل شىء هالك الا وجهه)

سوره عنكبوت آيات 1 تا 13

حاصل و خلاصه اى از غرض و مفاد سوره عنكبوت و اشاره به مكى بودن آن

بيان سنت الهى مبنى بر امتحان و آزمايش امت ها

علت فتنه و امتحان الهى: تمايز راستگويان از دروغ گويان در ادعاى ايمان

معناى آيه: (ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا...)

مفاد آيه: (من كان يرجو القاء الله ...) و مراد از (لقاء الله )

امر به نيكى به والدين و نهى از پيروى ايشان در شرك ورزيدن به خدا

وصف مؤمنين زبانى كه ايمان عاريتى دارند

طائفه مورد بحث در آيات سابق همان منافقين اند

مشركين نه تنها عذاب ديگران را بدوش نمى كشند بلكه عذابشان مضاعف خواهد بود

رواياتى در معنى و شاءن نزول آيه: (احسب الناس ان يتركوا...) و آيه: (و من الناس من يقول آمنا...)

داستان عياش بن ابى ربيعه و نزول آيه (و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطاء) درباره او

رواياتى كه مى گويد امت اسلام پس از پيامبر(ص ) در بوته فتنه و آزمايش قرار مىگيرند

دو روايت در ذيل: (ليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم)

سوره عنكبوت، آيات 14 تا 40

بيان اين آيات شريفه كه به هفت داستان از انبياء و آزمايش شده امم ايشان اشاره دارد

توضيح سخن ابراهيم (عليه السلام) به قوم خود در مقام دعوت به توحيد و عبادت خدا و ابطال بت پرستى

احتجاج بر مسأله معاد با اشاره به آغاز خلقت خلق

احتجاج بر مسأله معاد با اشاره به آغاز خلقت خلق

بت پرستى دليل و مستندى نداشته، منشاء آن تقليد و علاقه هاى قومى است

بيان عاقبت بت پرستى: عابد و معبود يكديگر را تكفير مى كنند

تنها لوط (ع) است كه به حضرت ابراهيم (ع) ايمان آورد

معنى و مورد استعمال كلمه (اجر) و مقصود از اينكه درباره ابراهيم (عليه السلام)فرمود: (وآتينا اجره فى الدنيا)

مراد از اتيان رجال، قطع سبيل و اتيان منكر در نادى كه قوم لوط مرتكب مى شده اند

نفرين لوط قومش را و به استجابت رسيدن آن

مقصود ابراهيم (ع) از (ان فيها لوطا...) خطاب به ملائكه عذاب

اشاره به امتحان و ابتلاء قوم مدين، عاد و ثمود و... و گرفتار شدنشان به عذاب الهى

بحث روايتى (رواياتى در ذيل بعضى آيات گذشته)

رواياتى درباره عمل قوم لوط و عذاب الهى آنان

سوره عنكبوت، آيات 41 تا 55

تمثيل اتخاذ ارباب و آلهه و روى آوردن به غير خدا به اتخاذ سست ترين خانه ها، خانه عنكبوت

معنى و مفاد آيه شريفه: (ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء...)

خلقت، تدبير و ولايت ملازم يكديگرند و هر سه مختص به خداى تعالى است

چگونه نماز ايستادن را از فحشا و منكر باز مى دارد

جواب به اين اشكال كه چرا بسيارى از نمازگزاران مرتكب كبائر و منكرات مى شوند؟

حق مطلب در پاسخ اشكال فوق

معناى (ذكر) و مقصود از اينكه درباره نماز فرمود: (و لذكر الله اكبر)

وجوه مختلفى كه مفسرين در معناى (و لذكر الله اكبر) گفته اند

مقصود از مجادله نيكو با اهل كتاب كه بدان امر فرموده است

احتجاج بر اثبات اينكه قرآن نازل از ناحيه خداى سبحان است

بحث روايتى

رواياتى در ذيل آيه: (ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر)

رواياتى درباره ياد خدا و در ذيل (و لذكر الله اكبر)

چند روايت حاكى از اينكه مراد از (الذين اوتوا العلم) ائمه (عليهم السلام) هستند و درباره شأن نزول آيه

سوره عنكبوت، آيات 56 تا 60

امر و تحرص به مهاجرت و صبر كردن بر مشكلات هجرت

مرگ براى شما قطعى است پس خد را براى آخرت مهيا سازيد

بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات: (الم تكن ارض الله واسعة...) و (كل نفس ذائقة الموت) و (كأين من دابه لا تحمل رزقها...)

همه انسانها مى ميرند حتى پيامبران (انك ميت و انهم ميتون)

آيات 61 تا 69 سوره عنكبوت

ضد و نقيض ها در اعتقادات مشركين درباره خالق و مدبر عالم

ضيق و وسعت روزى و معيشت بدست خداوند است و بس

توضيح اينكه زندگى دنيا لهو و لعب و زندگى آخرت حيات واقعى است

حكايت تناقض ديگر از تناقضهاى مشركين

مكه مكرمه حرم امن الهى است

معناى آيه: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين)

بحث روايتى (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته )

سوره روم، آيات 1 تا 19

اشاره به مضامين و غرض سوره مباركه روم

وجوهى كه در معناى آيه: (يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله...) و ارتباط آن با قبل (غلبت الروم...) گفته شده است

اشاره اى در مورد وجه اينكه خداوند خلف وعده نمى كند (لا يخلف الله وعده)

چند وجه در بيان مفاد آيه: (يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا...)

توضيح مراد از اينكه فرمود: خداوند جهان را جز به (حق) و (اجل مسمى) نيافريد

دو وجه در معناى آيه: (ثم كان عاقبة الذين اساؤوا السوآى ان كذبوا بآيات الله...)

نكاتى كه از آيه: (فسبحان حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد...) استفاده مىشود

بحث روايتى (نقد رواياتى كه در ذيل آيه: (غلبت الروم...) و شرطبندى با مشركين بر سر غلبه روم نقل شده)

شرطبندى ابوبكر با مشركين بعد از نزول آيه تحريم قمار بوده است

سوره روم آيات 20 تا 26

اشاره به مراد از اينكه در مقام بر شمردن آيات خود فرموده است خدا شما را از خاك آفريد

بيان اينكه خلقت ازواج و جعل مودت و مهربانى بين زن و مرد از آيات خدا است

اختلاف انسانها از نظر زبان، نژاد و... از آيات الهى است

يادآورى آيات الهى ديگر: خوابيدن در شب، تلاش در روز، رعد و برق، فرو فرستادن باران و...

مراد از، قيام آسمان و زمين در (و من آياته ان تقوم السماء و الارض بامره)

يادآورى آيات الهى ديگر: خوابيدن در شب، تلاش در روز، رعد و برق،فرو فرستادن باران و... نكاتى كه در ترتيب بيان آيات وجود دارد

همه موجودات تحت از اطاعت تكوينى خداوند هستند

سوره روم، آيات 27 تا 39

طرح يك اشكال و بيان وجوه مختلفى در پاسخ به آن

پاسخ ديگرى از صاحب كشاف و بيان چهاراشكال به آن

جواب به اشكال فوق با بيان مفاد جمله: (ولله المثل الاعلى)

تمثيلى متضمن رد و ابطال پندار مشركين درباره اينكه خدا از مخلوقات خود شركايى دارد

شرح مفاد آيه: (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها...)

بيان اينكه فطرت انسان هادى همه افراد در هر عصر و مصر به سوى سعادت است

اقوال مختلف مفسرين درباره مفردات و مفاد آيه (فاقم وجهك للذين حنيفا...)

كلام فخر رازى در مراد از (لا تبديل لخلق الله) و بيان اشكال آن

نهى از تخرب و تفرق در دين كه از صفات مشركين و ناشى از پيروى آنان از اهواء خود است

مراد آيه شريفه و بيان عدم منافات آن با آيه (و اذا مس الانسان ضر دعا...)

وسعت و تنگى معيشت تابع مشيت خدا است (يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر)

مراد از (ربا) و (زكات) در آيه: (و ما آتيتم من ربا ليربوا...)

بحث روايتى

روايتى درباره شأن نزول آيه: (ضرب لكم مثلا من انفسكم...) كه در مقام نفى اعتماد به شريك داشتن خدا است

رواياتى در ذيل آيه: (فطرة الله التى فطر الناس عليها...) و بيان مراد از (فطرت)

چند روايت حاكى از اينكه كل مولود يولد على الفطرة...

فدك حق مسلم حضرت زهرا (س) بوده است

گفتارى در معناى فطرى بودن دين در چند فصل

1 - هدايت عامه موجودات بسوى غايت تكوينى خود

2 - زندگى اجتماعى و نياز به قانون ويژگى انسان است

3- دين (مجموعه سنن قوانين) بايد در جهت برآوردن حوائج حقيقى انسان و مطابق با فطرت و تكوين تشريع شده باشد

4 - اسلام (دين فطرت)، (دين خدا) و (سبيل الله) است

سوره روم، آيات 40 تا 47

هيچ شأنى از شؤون عالم از (خلقت) جدا نيست و لذا خالق عالم را شريكى نيست

اشاره به وجود رابطه مستقيم بين اعمال مردم و حوادث عالم

سخن عجيب مفسرين در ذيل آيه (ظهر الفساد فى البر و البحر...)

دو دسته شدن مردم در روز قيامت، كافران به سوى جهنم و نكو كرداران به سوى بهشت

پاداشى كه خدا به مؤمنان صالح العمل مى دهد فضل او است كه ناشى از محبت خدا به بندگان خود مى باشد

يادآورى آيت (باد) و آثار آن

بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيه: (ظهر الفساد...) و برخى ديگر از آيات گذشته)

سوره روم، آيات 48 تا 53

استدلال بر توحيد و معاد با يادآورى انزال باران و ديگر افعال خداى تعالى

خدايى كه زمين موات را (با فرستادن باران) زنده مى كند مردگان را نيز زنده خواهدكرد

سوره روم، آيات 54 تا 60

يادآورى مراحل خلقت و حيات انسان

وصف حال مجرمين در قيامت كه فاصله بين مرگ و بعث خود را ساعتى بيش نمىپندارند

سوره لقمان، آيات 1 تا 11

مضامين سوره مباركه لقمان و غرض از نزول آن

نكوهش كسى كه براى منصرف ساختن مردم از حقائق و معارف قرآن، به ترويج (لهوا لحديث) مى پرداخته است

توصيف خريدار لهو الحديث: گويا گوشش در برابر تلاوت قرآن كر است

بحث روايتى (رواياتى درباره شاءن نزول آيه: (و من الناس من يشترى لهو الحديث...) و اينكه غنا لهو الحديث است)

رواياتى دال بر حرمت غنا و موسيقى

حديثى از امام سجاد (ع) در بيان شدت حرمت موسيقى

سوره لقمان، آيات 12 تا 19

(شكرگزارى خداوند) حكمتى است كه خدا به لقمان عطا فرمود

اشاره به علت اينكه شرك به خدا ظلم عظيم است

تشكر از پدر و مادر شكر خدا است

بيان موردى كه نبايد در آن از والدين اطاعت كرد

بخاطر والدين نبايد از دين - كه رهنماى سعادت ابدى است - چشم پوشى كرد

علم خداوند به تمامى پنهان ها احاطه دارد

معناى اينكه لقمان بعد از امر فرزند به صبر بر مصائب، صبر را از (عزم الامور) خواند

توضيح سفارشات ديگر لقمان به فرزند: (و لا تصعر خدك للناس...)

بحث روايتى

رواياتى درباره حقوق والدين و حد اطاعت از ايشان

رواياتى درباره نماز، صبر و پرهيز از گناهان كوچك و راجع به معناى جمله: (و لا تصعر خدك للناس)

گفتارى پيرامون داستان لقمان و پاره اى از كلمات حكمت آميز او - در دو فصل

1 - شخصيت و داستان لقمان و حكمت داده شدنش، در روايات

پاره اى از مواعظ و حكم آن جناب

سوره لقمان، آيات 20 تا 34

معناى اينكه فرمود: (سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض )

نكوهش از مجادله بدون علم و از روى تقليد درباره خد

احتجاج بر وحدانيت خداى تعالى در الوهيت و ربوبيت، از طريق انحصار ملك حقيقى در او، و غنى و...

افاده كثرت و وستعت خلق و تدبير خداى تعالى

بيان امكان معاد در برابر استبعاد مشركين

اعتراض به آينه شريفه و پاسخ به آن

استشهاد براى علم خدا به اعمال بندگان به تدبير جارى در نظام شب و روز

معناى (حق ) بودن خداى تعالى و (على) و (كبير) بودن او عز اسمه

معناى جمله: (و لا يغرنكم بالله الغرور)

بيان اينكه خداوند عالم به هر كوچك و بزرگ است

بحث روايتى

چند روايت در بيان مراد از نعمت هاى ظاهر و باطن درذيل آيه (و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة)

وصف دنيا از زبان اميرالمؤمنين (عليه السلام) در جواب مردى كه از دنيا بدگويى مىكرد

چند روايت در مورد انحصار علم به چند چيز در خداى تعالى درذيل آيه: (ان الله عنده علم الساعة و...)

سوره سجده، آيات 1 تا 14

بيان آيات

اجمال مطالبى كه سوره مباركه سجده متضمن است

مقصود از قومى كه پيش ز پيامبر اسلام (صلى الله عليه و اله و سلم)، پيامبر به سويشان فرستاده نشده بود (ما اتيهم من نذير من قبلك )

استواء خداوند بر عرش كنيه از مقام تدبير موجودات بعد از خلقت آنها است

تحليل معناى شعاعت و اينكه جز خداوند ولى و شفيعى نيست

معناى ديگرى كه مفسرين براى جمله: (ما لكم من دونه من ولى و لا شفيع) قائل شده اند و براى آن توجيهاتى كرده اند

توضيح مفاد آيه: (يدبر الامر من السماء الى االارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون)

اشاره به حقيقت حسن و بيان اينكه خلقت و حسن متلازمند (احسن كل شىء خلقه) و زشتى و بدى ذاتى مخلوقات نيست

مراد از انسان در جمله: (و بدء خلق الانسان من طين)

سخن كفار در مقام استعباد معاد، و جواب به آن

بيان اينكه مرگ انسان نابودى انسان نابودى او نيست با توضيحى راجه به تجرد نفس

جلوه اى از حال مشركين در روز قيامت

اشاره به قضاى الهى در امر هدايت و ضلالت انسانها

بحث روايتى (رواياتى درباره توفى ملك السموات و...)

گفتارى پيرامون پيدايش انسان نخستين

بررسى آنچه در قرآن در اين باره آمده است

نظريان و فرضيات مختلف در اين باره، از آن جمله فرضيه تطور انواع

بيان عدم دلالت آياتى كه احيانا براى تاءييد فرضيه تطور بدانها استشهاد شده است بر صحت اين فرضيه

سوره سجده، آيات 15 تا 30

از نظر اوصافشان

معرفى مؤمنين از نظر اعمالشان

بشارت به مؤمنين به پاداشى مافوق علم و تصور همگان (فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين)

مقايسه مومن و كافر از نظر عاقبت آنها، پاداش و جزاى الهى

وجوه مختلف درباره مراد از (بلقائه) در آيه (و لقد آتينا موسى الكتاب فلا تکن فى مریة من لقائه...)

مقصود از (فتح ) در آيه: (و يقولون متى هذا الفتح...)

بحث روايتى

رواياتى دز ذيل آيه (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) و (فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين...)

رواياتى در عظمت نماز شب و فضيلت شب و روز جمعه

چند روايت در ذيل آيه (افمن كان مؤمنا كمن فاسقا...) و (لنذيقنهم من العذاب الادنى...)

سوره احزاب، آيات 1 تا 8

اشاره به زمينه نزول آيه: (يا ايها النبى اتق الله و لا تطع الكافرين و المنافقين...)

معناى جمله: (ما جعل الله من قلبين فى جوفه ) و ارتباط آن را باقبل و بعد

الغاء رسم و سنت (ظهار) و (دعاء و تبنى - فرزند خواندگى)

توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم)

بيان الويت در توراث صاحبان رحم از مؤمنين

الغاء سنت توراث غير ارحام از يكديگر - مراد از ميثاقى كه خداوند از پيامبران گرفت

وجوهى كه درباره مراد از اينكه فرمود: (تا از راستى راستگويان بپرسد) گفته اند

بيان اينكه مراد از راستى در جمله: (ليسئل الصادقين عن صدقهم) انطباق پيمان الهى در عالم ذر با كردار و عمل در اين عالم است

بحث روايتى

روايتى درباره شأن نزول آيه: (يا ايها النبى اتق الله...)

چند روايت حاكى از اينكه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود هر كه را من مولايم على (عليه السلام) مولا است در...

سوره احزاب، آيات 9 تا 27

بيان آيات مربوط به داستان جن احزاب (خندق)

حكايت ترس و بهانه تراشى منافقان و بيماردلان بعد از مشاهده لشكر انبوه دشمن وسخن پراكنى هايشان در..

مقصود از اينكه فرمود: (لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة..)

وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب: افزون گشتن ايمان، وفا و استوارى بر عهده و...

بيان وصف مؤمنينى كه به عهد خود وفا كردند

اشاره به اينكه بسا مى شود گناه مقدمه سعادت و آمرزش مى شود

بحث روايتى

داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براى جنگ با پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و وقايع جنگ احزاب: حفر خندق و...

يكى از معجزات پيامبر اكرم (ص) در واقعه حفر خندق

يكى ديگر از دلائل نبوت حضرت خاتم (ص) در واقعه خندق

روياروئى لشكر اسلام و كفر در جنگ خندق

آغاز درگيرى و به ميدان آمدن عمرو بن عبدود و مقابله اميرالمؤمنين (عليه السلام) با او

پيروزى اميرالمؤمنين بر عمرو بن عبدود و بيان ارزش آن از زبان مبارك پيامبر (ص)

نيرنگى كه يكى از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) براى ايجاد تفرقه بين دشمنان به كار برد

خذيفه بن اليمان از جنگ خندق سخن مى گويد

خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسلام به سوى بنى قريظه و محاصره آنان و...

سرانجام يهوديان بنى قريظه و حكميت سعد بن معاذ درباره آنه

سرانجام حق ستيزى كعب بن اسيد يهودى و شأن نزول (و انزل الذين ظاهروهم..)

سوره احزاب، آيات 28 تا 35

بيان آيات مربوط به همسران رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)

مخير كرد پيامبر اكرم (ص) همسران خود را بين دو امر

تنها ملاك سعادت و كرامت (تقوى) است و هيچ حسب و نسب از آن جمله همسرى پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)...

اشاره بر مضاعف بودن پاداش و كيفر، زنان پيامبر (ص) در برابرعمل خوب و بد خود

دستوراتى چند به همسران پيامبر اكرم (ص)

(اهل البيت) و مخاطب آيه (يريد الله ليذهب عنكم الرجساهل البيت و يطهركم تطهيرا) چه كسانى هستند؟

اثبات اينكه مراد از (اهل البيت) و مخاطب آيه تطهير، خمسه طيبه (پيغمبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام

آيه تطهير بدنبال آيات مربوط به زنان پيامبر نازل شده است

مفاد آيه تطهير عصمت اهل بيت (ع) به اراده تكوينى خداوند است

اشاره به فرق بين اسلام و ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسلام از نظر حرمت وكرامت بين زن و مرد فرق نيست

بحث روايتى

شأن نزول آيه (يا ايها النبى قل لازواجك...)

رواياتى در ذيل آيات مربوط به همسران پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)

نام و مشخصات همسران و كنيزان رسول الله (ص)

اغصار اهل بيت (ع) در پنج تن بنقل از ام سلمه

روايات متعدد درباره نزول آيه تطهير درباره پنج تن (عليهم السلام) كه در زيركساى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )..

رواياتى درباره اينكه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مدتى را هر صبح به در خانه على (عليه السلام)...

چند روايت متضمن اينكه مقصود از اهل بيت رسول الله (صلى الله و آله و سلم) همسران آنحضرت نيستند

سوره احزاب، آيات 36 تا 40

بيان مراد از قضاى خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم ) در اين آيه

معناى آيه (و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا...)

توضيح آيه: (و اذ تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليه..) كه راجعه به ازدواج پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم )...

بيان اينكه جمله (و تخشى الناس والله احق ان تخشيه) متضمن تأييد و انتصار آنجناب است

اشاره به اشتباه مفسرين در ارتباط با آيه فوق

اشاره به فرق بين (خوف) و (خشيت) و اينكه خوف به انبياء (عليهم السلام) نسبت داده مى شود ولى خشيت از...

پاسخ به اعتراض مردم درباره ازدواج پيامبر با همسر پسرخوانده اش

بحث روايتى (رواياتى پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) با همسر مطلقه زيد بن حارثه)

سوره احزاب، آيات 41 تا 48

معنى و مراد از ذكر و تسبيحى كه مؤمنان بدان امر شده اند و وجه اينكه فرمود:(سبحوه بكرة و اصيلا)

مقصود از درود فرستادن خدا بربندگان كه بسيار ياد خدا مى كنند

اشاره به معناى (شاهد) و (سراج منير) بودن پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله و سلم)

بحث روايتى رواياتى درباره فضيليت ذكر خدا درذيل آيه: (يا ايها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا)

سوره احزاب، آيات 49 تا 62

بيان آيات مربوط به نكاح و طلاق كه بعضى مخصوص پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) و برخى راجع به همه مسلمانان است

بيان هفت طائفه از زنان كه خدا در پيامبر(ص) حلال كرده است

دستور به مسلمانان كه از وراى حجاب با همسران پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) ملاقات كنند

معناى صلات خدا و ملائكه و مؤمنين بر پيامبر اكرم (ص)

معناى اينكه خدا آزاردهندگان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را در دنيا و آخرت لعنت كرده است

وجه اينكه آزار مؤمنين را (بهتان) و (اثم مبين) خواند

تهديد منافقين و بيماردلان و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مدور ساختن خونشان، اگر از فساد دست نكشند

بحث روايتى

چند روايت درباره احكام و آداب طلاق

رواياتى در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و احكام مربوط به ...

شأن نزول آيه (و امراء مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى...)بنقل از كتاب شريف كافى

شأن نزول آيه (يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى...)

چند روايت درباره معناى صلوات خدا و ملائكه و مؤمنين بر پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) و كيفيت..

دو روايت در ذيل آيه مربوط به حجاب زنان و درذيل آيه متضمن تهديد منافقان و بيمار دلان و شايعه پراكنان

سوره احزاب، آيات 63 تا 73

وصف حال كافران در عذاب قيامت و عذر آوردنشان به اينكه ما بزرگان خود را پيروى كرديم و گمراه شديم

توضيحى درباره اينكه صلاح اعمال و غفران ذنوب را نتيجه و فرع بر (قول سديد) آورد

بررسى احتمالات مختلف در مراد از امانتى كه به انسان به وديعه سپرده شده است

بيان اينكه مراد از اين امانت ولايت الهى و كمال در اعتقاد وعمل حق است و مقصود از حمل انسان ...

پاسخ به ين پرسش كه چراى خداى حكيم و عليم چنين بار سنگينى را بر انسان ظلوم و جهول بار كرد

معناى عرضه امانت به آسمانها و زمين و وصف انسانحامل آن به ظلوم و جهول

اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه: (انا عرضنا الامانة..) و مراد از امانت و عرض آن

بحث روايتى

روايات و اقوالى درباره مقصود از اذيت بنىاسرائيل به موسى (عليه السلام) در ذيل آيه: (لا تكونوا...)

دو روايت درباره امانتى كه خدا عرضه كرد

توضيحى درباره اينكه مقصود از آن امانت، ولايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) است

سوره سبا، آيات 1 تا 9

موضوعاتى كه در سوره مباركه سباء از آن بحث شده

استدلال بر بعث و جزا با استناد به عموميت ملك، و كمال علم خداى تعالى

پاسخ به منكرين معاد با بيان عموميت علم خدا و وسعت آن

استهزاى كفار پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) را در اختيارش از معاد و جواب به آنان و تهديدشان به عذاب و هلاكت

اندرز كفار و تهديد آنان بجهت تكذيب پيامبر و استهزاء آن حضرت

سوره سباء، آيات 10 تا 21

بيان آيات مربوط به نعمت هايى كه خداوند به داوود و سليمان (عليه السلام) داده موهبت فرموده بود

كوهها و مرغان به امر خدا مسخر داود (ع) بودند

بيان موهبت هاى الهى به حضرت سليمان (ع)

اشاره به مرگ سليمان (ع) در حالى كه به عصاى خود تكيه داده بود

داستان قوم (سباء) كه متنعم بودند و كفران نمودند و هلاك و نابود گشتند

قوم سبا خود پيشنهاد عذاب مى دهند

پيروى از شيطان اختيارى بوده و معيارى براى تميز مؤمن به آخرت از شاك در آن است

بحث روايتى (روايتى در باره مواهب خداوند به داوود و سليمان (عليه السلام) و داستان قوم سباء)

آيات 22 تا 30 سوره سباء

ابطال الوهيت آلهه مشركين با استدلال به اينكه آنها دعاى كسى را اجابت نمى كنند

توضيح معناى اينكه فرمود: (و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له)

حكايت تذلل و خشيت ملائكه در مقابل خداوند

بيان اختلاف مراتب ملائكه و مقامات متفاوت آنها

اقوال ديگر در تفسير و بيان مراد اين آيه شريفه

احتجاج ديگرى عليه مشركين با پرسش از خود مشركين درباره روزى دهنده آنان

روز قيامت روز جمع و فتح است

احتجاح ديگر: خدايان خود را به من نشان بدهيد...

معناى آيه: (و ما ارسلنا الا كافة للناس...)

تقرير برهانى كه با بيان عموميت رسالت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) بر توحيد و نفى الهه و شركاء متضممن است

بحث روايتى (چند روايت در ذيل آيه: (حتى اذا فزع عن قلوبهم...) و آيه: (و ما ارسلناك الا كافة للناس)

سوره سباء، آيات 31 تا 54

گفتگو و مخاصمه ضعفاى با بزرگانشان، در قيامت، كه گمراهى خود را متوجه بزرگان خود كرده..

دروغگويى و پنهانكارى كفار در قيامت كه روز كشف اسرار است، از باب ظهور ملكات رذيله و عادات بد نفسانى است

وجه اينكه مترقين گفتند ما عذاب نمى شويم

جواب به آنان با بيان اينكه كثرت مال و اولاد بدون ايمان وعمل صالح مانع از عذاب نيست

سؤال خداوند از ملائكه (أهولاء اياكم كانوايعبدون) و بيزارى جستن ملائكه از عبادت مشركين

مقصود از اينكه مشركين به جن ايمان داشته آنها را عبادت مى كرده اند

اصرار و پافشارى مشركين در پيروى هوى و مقاومت بدون دليل در برابر حق و موعظه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )

وصف حال مشركين در ساعت مرگ كه از سلطه خدا مفرى نداشته، ايمان دير هنگامشان سودى به حالشان نمى رساند

بحث روايتى

رواياتى درباره انفاق و صدقه دادن

رواياتى در باره اينكه آيات (و لوترى اذ فزعوا) ناظر بر فرو رفتن لشكر سفيانى در زمين (در زمان ظهور حضرت مهدى)

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved