شهید آوینی

 

اشعاری تقدیم به پيشگاه مولی الموحدین امیرالمومنین (ع)

پيشگفتار

در فضيلت على (ع )

آن ولى نازنين يعنى على (ع )

آفتاب اوج ولايت

اثبات ولايت و خلافت او

در وصايت و ولايت على (ع)

اشارت به ولايت آن سرور

در ستايش عيد غدير

در مدح عيد غدير

ستايش حضرت امير(ع)

عيد غدير خم

در تهنيت عيد غدير

عيد غدير

درباره ولايت و امامت

خم غدير حيدرى

غديريه

در تهنيت عيد غدير و مدح مولا

در تهنيت عيد و مدح على (ع)

غديريه در منقبت مولاى متقيان

مدح اميرالمؤمنين على (ع )

در تهنيت عيد غدير

منقب شاه خيبرگيراميرالمؤمنين (ع)

مدح سيدالوصيين اميرالمؤمنين (ع)

مدح اميرالمؤمنين (ع )

تركيب بند در عيد غدير

غديريه

غدير خم

غديريه

تهنيت غدير و منقبت امير(ع)

عيد سعيد غدير

عيد سعيد غدير

عيد سعيد غدير

عيد غدير خم

عيد سعيد غدير

هر كه ما را دوست باشد گو على...

على بهين مظهر انسان

در غدير خم

عيد غدير

قصيده غديريه

غديريه

صحنه غدير

جشن ولايت

مدح حضرت امير (ع )

غديريه

به كام دهر چشاندى ميى ز خم غدير

افسر ولايت

عيد غدير

هماى رحمت در ولايت على (ع )

غديريه

توتياى ديده

بيعت با خورشيد

غديريه

نقش رهبرى

غديريه

گل هميشه بهارم غدير آمده است

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo