شهید آوینی
 

چهل داستان و چهل حديث از امام جواد عليه السلام
مؤ لّف : عبداللّه صالحى

پيشگفتار

خلاصه حالات يازدهمين معصوم ، نهمين اختر امامت

طلعت نور نهمين اختر ولايت

ظهور نهمين نور ولايت

معجزه شش ماهه در بينائى

مى خواهم يك بار جمال دل آرايت را ببينم

ادّعائى بزرگ از كودكى 25 ماهه

تشخيص نامه هاى بى نشان و استخدام ساربان

هنگام وداع پدر در مكّه

خبر از شهادت پدر در مدينه

ورود از درب بسته و رفع جنازه

خبر از بدهى پدر و پرداخت آن

با پنجاه قدم ، شام تا كعبه را پيمود

آدم خوش گمان هرگز نمى هراسد

برخورد بر مبناى نيّت افراد

ترس از دارو و مرگ

بخشش امام و سؤ ال خدا

توطئه دشمن دوست نما و جعل نامه

طرح دو مسئله عجيب و حيرت انگيز

شيفته خوشگل ها نشد و در دام شياطين نيفتاد

سه نوع استدلال بر اثبات امامت در نوجوانى

شفابخش و درمان امراض

در يك شب اماكن متبركه از شام تا مكه

دستور درمان آرامش زلزله

آگاهى از اسرار زنان و كناره گيرى

رنگ مو و چهره ، در رنگ هاى گوناگون

در خواب و بيدارى نجات شخصى درمانده

آب براى ميهمان و آگاهى از درون

هدايت افراد و توصيه خوردن غذا در صحرا يامنزل

مرگ ناگهانى و اهميّت صلوات

تعيين جانشين در دوّمين سفر به بغداد

شكّ در نسب و مكيدن آب دهان حضرت

تاءثير منّت و معرّفى شيعه

تواضع پيرمرد و پاسخ سى هزار مسئله

حجامتى معجزه آسا

آگاهى نسبت به پيامبران

وساطت براى رفع مشكل

اثر انگشت در سنگ و آب شدن سينى فلزى

دو معجزه مهمّ ديگر

سبز شدن درخت سدر خشكيده

پيش بينى خطر و بستن دُم حيوان

نجات از ضربت شمشير مستانه

يكى از علّت هاى شهادت

در رثاى نهمين ستاره ولايت

پنج درس ارزشمند و آموزنده

مدح و منقبت حضرت جوادالائمّه عليه السلام

چهل حديث گهربار منتخب

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo