شهید آوینی
 
طرح جامع نهضت قرآن آموزی تهیه می شود
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به این که طرح جامع نهضت قرآن آموزی در دست تهیه است ، گفت : این طرح به منظور بهبود و ارتقاء فعالیت های قرآن آموزی تهیه می شود.

محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در مورد تهیه طرح نهضت قرآن آموزی اظهار داشت : طرح جامع این نهضت یکی از اقدامات اساسی است که به منظور بهره گیری از هر چه بهتر از امکانات موجود تهیه می شود .

وی با اشاره به این که طرح فوق به زودی آماده می شود ، آن را دورنمایی از فعالیت های آینده نهضت قرآن آموزی اعلام کرد و گفت : در این طرح ارزش ها و اصول حاکم بر نهضت ، اهداف راهبردی ، جزئی ، کمی و کیفی آن لحاظ شده است .

خواجوی عوامل موفقیت نهضت و همچنین شناخت و تعیین عوامل چالش زا را از دیگر مواردی عنوان کرد که به واسطه طرح جامع نهضت قرآن آموزی جمع آوری می شوند .

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به این که طرح جامع نهضت قرآن آموزی می بایست به تصویب  ستاد نهضت برسد ، این ستاد را متشکل از 12 نماینده از دستگاه های مختلف کشور معرفی کرد و گفت : تهیه این طرح گامی در جهت بهبود و همچنین ارتقاء فعالیت های نهضت قرآن آموزی است که در صورت تصویب و اقدامات کارشناسانی در این زمینه ، شاهد رشد کیفی فعالیت های نهضت قرآن آموزی خواهیم بود .

وی در ادامه در خصوص روند شکل گیری نهضت قرآن آموزی گفت : بنیان نهضت قرآن آموزی با تشکل دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج قرآن آموزی نهاده شد ، در این بخش نگاه به مقوله قرآن آموزی چندان کلان نبود ، اما از سوی دارالقرآن سازمان تبلیغات بحث کلان آموزش و ترویج قرآن و مفاهیم این کتاب آسمانی مطرح شد و تشکیل و فعالیت سازمان دارالقرآن الکریم  ، سال 79 و در جریان برنامه سوم توسعه به تصویب رسید .

خواجوی افزود : سازمان دارالقرآن الکریم ، نهضت قرآن آموزی را فعال کرده و در راستای گسترش ، تعمیق و تبیین قرآن و فراگیرتر کردن آن در قالب روخوانی و روانخوانی قرآن فعالیت می کند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo