شهید آوینی

 

سند ارتقای هویت دینی و ملی جوانان در برنامه چهارم توسعه تصویب شد

در بیست و دومین جلسه شورای عالی جوانان كشور كه به ریاست آقای سید محمد خاتمی رییس جمهوری برگزار گردید، سند ارتقای هویت دینی و ملی جوانان در برنامه چهارم توسعه پس از بحث و بررسی ، تصویب شد.

به گزارش روز چهارشنبه دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری ، ظرف دو ماه آینده، آیین‌نامه اجرایی سند ارتقای هویت دینی‌و ملی جوانان‌در برنامه چهارم توسعه باید برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال گردد.

این سند از سوی صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و سازمان ملی جوانان تهیه شده است.

در این جلسه به پیشنهاد سازمان ملی جوانان و موافقت رییس جمهوری میزان وام قرض الحسنه جوانان تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون ریال به زوجین‌افزایش یافت و مقرر گردید از ابتدای سال ‪ ۸۴‬از طریق بانك مركزی اجرا گردد.

جدول دستور كار و برنامه جلسات شش ماهه اول سال ‪ ۸۴‬شورای عالی جوانان به تصویب اعضای آن رسید.

رییس جمهوری در این جلسه از رییس سازمان ملی جوانان كشور به خاطر تحرك در امور رسیدگی به‌جوانان و پرمحتواشدن فعالیت‌های سازمان ملی جوانان تقدیر كرد.

" رحیم عبادی "مشاور رییس جمهوری و رییس سازمان ملی جوانان نیز برنامه ارتقای هویت دینی‌و ملی جوانان را با اشاره به پژوهش‌های ملی پیرامون وضعیت كنونی ، نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدها و چالشها و تنگناهای اساسی و سیاستها و خط مشی‌های اجرایی آن تشریح كرد.

شورای عالی جوانان در سال جاری ‪ ۱۰‬جلسه و ‪ ۴۳‬كمیسیون داشته است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo