شهید آوینی


ال ۸۳ صورت گرفت:

چاپ ميليون‌ها جلد اثر قرآنی و دينی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ميليون‌ها جلد اثر دينی، شامل كتاب، جزوه و پوستر، با مضامين قرآنی، دينی و مذهبی در سال ۸۳ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ و توزيع شده است.
از اين مجموعه می‌توان به چاپ يك ميليون و ۸۰۰ هزار كتاب آموزشی با عنوان ترجمه گام‌به‌گام، ۲۰۰ هزار كتاب دعای قنوت نماز عيد فطر، زيارت عاشورا، زيارت امين‌الله و مناجات الشاكرين هر كدام در شمارگان يكصد هزار نسخه اشاره كرد.
چاپ كتاب يهود در قرآن در شمارگان پنج‌هزار نسخه، استكبارستيزی در شمارگان ۱۶۸ هزار نسخه و كتاب‌ سيری در آيات «جهاد در قرآن» در شمارگان پنج‌هزار نسخه از ديگر مجموعه‌های انتشاريافته در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
كتاب تفسير سوره حجرات به زبان عربی ويژه كشورهای عربی، يكی از مجموعه‌های ابتكاری است كه در شمارگان سه‌هزار نسخه در سال ۸۳ به چاپ رسيده است.
چاپ يكصد و ۱۰ هزار جلد قرآن «عثمان‌طه» به قطع جيبی، كتاب پرتو ولايت با موضوع دعا و مناجات در شمارگان ۱۰ هزار نسخه و چاپ ۱۵ هزار پوستر حديث نماز از ديگر مواردی است كه در سال ۸۳ در سپاه پاسداران چاپ و توزيع شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo