شهید آوینی

 

۳۰ هزار زن سوئيسی به اسلام گرويدند

براساس گزارش سازمان زنان مسلمان سوئيس، تاكنون حدود ۳۰ هزار زن اين كشور به اسلام گرويدند.
«مونيكا نورسمور»، يكی از زنان تازه به اسلام گرويده اين كشور اروپايی در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رسانی «سوئيس اينفو» در مورد اعتقاداتش به عنوان يك تازه‌مسلمان گفت: دين اسلام منادی وحدت است.
وی با اشاره به تحقيقات خود در زمينه اسلام‌شناسی گفت: برقراركردن ارتباط با خدا يكی از اصل‌های اسلام است و من به يكتايی خداوند، پيامبرانش، فرشتگان، تقدير و روز رستاخيز ايمان پيدا كرده‌ام.
اين زن تازه‌مسلمان معتقد است كه اسلام هيچ‌گونه مخالفتی با فعاليت‌های سياسی و اجتماعی زنان ندارد و هيچ‌گونه اجباری را برای گرويدن به شريعت اسلامی ايجاد نمی‌كند.
اين زن ۳۵ ساله در پايان با اشاره به نكته‌های مثبت نماز گفت: من از خواندن نماز لذت می‌برم و سعی می‌كنم آن را درست به جای آورم.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo