شهید آوینی

 

نام‌نويسى براي بخش نشرالكترونيك نمايشگاه كتاب تهران آغاز شد
نام‌نويسى از موسسات و شركت‌هاى بخش نشر‌الكترونيك هجدهمين نمايشگاه بين‌المللى كتاب تهران از امروز آغاز ‌شد.

به نقل از ستاد اطلاع‌رسانى نمايشگاه بين‌المللى كتاب، نحوه نام ‌نويسى و شرايط حضور شركت‌هاى علاقه‌مند در اين بخش نمايشگاه از طريق ستاد برگزارى نمايشگاه اعلام مى‌شود.

بر همين اساس هرگونه نام‌نويسى قبلى در اين خصوص مورد تاييد ستاد برگزارى نمايشگاه نبوده و ستاد هيچ مسووليتى در قبال آن ندارد. هجدهمين نمايشگاه بين‌المللى كتاب تهران با حضور ناشران ايرانى و خارجى در ارديبهشت سال 1384 به مدت 10 در تهران برگزار مى‌شود.

هنوز از محل برگزاري اين نمايشگاه خبري منتشر نشده است، اما انتظار مي‌رود نمايشگاه كتاب تهران همچنان در محل قبلي خود برگزار شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo