شهید آوینی

 

كتاب‌های دينی در بهمن امسال بيشترين آمار نشر را داشته است

در بهمن‌ماه امسال (۱۳۸۳) بيشترين آمار در حوزه نشر، مربوط به كتاب‌های دينی بوده است.
به نقل از روابط‌عمومی خانه كتاب، براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتی مؤسسه خانه كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۴۵۳۷ عنوان كتاب در بهمن‌ماه امسال منتشر شد كه نسبت به ۳۲۲۷ عنوان كتابی كه در بهمن ۱۳۸۲ منتشر شده بود، ۷۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
از ميان ۴۵۳۷ عنوان كتابی كه در بهمن‌ماه امسال منتشر شد ۲۴۰۷ عنوان (۵۳ درصد) چاپ نخست و ۲۱۳۰ عنوان (۴۷ درصد) چاپ مجدد، ۳۶۳۱ عنوان (۸۰ درصد) تأليف و ۹۰۶ عنوان (۲۰ درصد) ترجمه بود.
در بهمن‌ماه بيشترين كتاب‌ها با ۱۰۶۹ عنوان در موضوع دين منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوع‌های ادبيات با ۸۰۹ عنوان، علوم عملی با ۶۲۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۵۰۴ عنوان، علوم طبيعی و رياضيات با ۳۹۰ عنوان، زبان با ۳۴۸ عنوان، تاريخ و جغرافيا با ۲۳۰ عنوان، فلسفه با ۲۲۰ عنوان، كليات با ۱۸۶ عنوان و هنر با ۱۴۹ عنوان قرار گرفته‌اند.
براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتی خانه كتاب ، تا پايان بهمن‌ماه امسال، ۳۲ هزار و ۹۱۱ عنوان كتاب در كشور به چاپ رسيده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo