شهید آوینی

 

۱۵ هزار نهال توسط بسيجيان در جاجرود کاشته شد

بسيجيان سپاه ناحيه شهيد بهشتى تهران امروز درمراسمى در کاشت ۱۵ هزارنهال در بيست هکتار از اراضى حاشيه جاجرود مشارکت کردند.

در اين مراسم رئيس اداره منابع طبيعى تهران گفت : توسعه سرمايه گذارى و جلب مشارکت مردم ، مهم ترين راهبرد اجرائى منابع طبيعى در سطح کشور است . حسينى افزود : همه نهادها و دستگاههاى اجرايى بايد در راستاى حفظ محيطزيست و سرمايه گذارى در توسعه فضاى سبز مشارکت فعال داشته باشند. وى با ذکر اين نکته که کلان شهر تهران داراى۷۳ هزار و۴۱۰ هکتار مرتع است ازمراجع قضايى خواست باافراد و نهادهايى که منابع طبيعى را مورد تعرض قرار مىدهند و قصد تخريب و نابودى محيط زيست را دارند، برخورد قانونى داشته باشند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo