شهید آوینی
 
آیت الله سیستانی کاندید دریافت جایزه صلح نوبل شد

اعضای جامعه مسیحیان عراقی شهر ال کاجون، سان دیگو که جزء کوچکی از اقلیت های مسحیحی عراق به شمار می روند درخواست اینترنتی خود را برای کاندید شدن آیت الله علی سیستانی در جایزه صلح نوبل آغاز کرده اند.

به نقل از سی. ان. ان، بیش از 6 هزار نفر از سراسر جهان این درخواست اینترنتی را امضاء کرده و حمایت خود را از این روحانی برجسته شیعه اعلام کردند.

در این درخواست اینترنتی آمده است : آیت الله سیستانی  به تمام مسلمانان جهان نمونه خوبی از چگونگی در پیش گرفتن یک راه ه صلح آمیز را برای حل مسائل پیچیده اجتماعی و چالش هایی که با آن رو به رو می شوند ارائه کرده است، وی ترور را محکوم کرده و بر قانون تساوى افراد در برابر قانون و قابل رسیدگى بودن اعمال مامورین دولت در محاکم عمومى تأکید کرده است.

آیت الله  سیستانی با نفوذ ترین روحانی شیعه در عراق است. وی همچنین دراین کشور نماد مرجعیت شیعه به شمار می رود.

"هانا کالابات" یکی از نویسندگان این درخواست در گفت وگو با خبرنگاران گفت : ما کلدانی هستیم اما بخشی از مردم عراق نیز هستیم. ما ازهر کس که بدون توجه به دین، قومیت و غیره به کشور خدمت می کند حمایت می کنیم. من یک انسان هستم و به انسانیت وفادار هستم.

وی افزود : پس از این که عراق به اشغال نیروهای آمریکایی در آمد، مشکلات میان سنی ها و شیعیان و همچنین میان شیعیان به وجود آمد، اما ما مرد حکیم و دانشمندی داشتیم که از خونریزی جلوگیری کرد و ما را از شر جنگ داخلی رهایی بخشید. این امر دلیل اصلی درخواست کاندید شدن وی برای جایزه صلح نوبل است.

شیعیان عراقی 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

آیت الله سیستانی  به عنوان رهبر معنوی درنظر گرفته می شود که از خانه خود در شهر مقدس نجف شیعیان را هدایت می کند. وی همچنین سایت اینترنتی دارد که به پرسش های دینی به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی پاسخ می دهد.

کالابات می گوید : نقش وی در ترویج صلح تنها به عراق محدود نمی شود، باید نقش او را بین المللی در نظر گرفت.

وی افزود : آیت الله سیستانی دارای آثاری است که صلح را ترویج کرده و ما تصمیم داریم این مجموعه آثار را جمع آوری کنیم تا از درخواست خود حمایت کرده باشیم. ما معتقدیم وی شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است و امیدواریم این رویا محقق شود.

این در خواست همچنین توسط سازمان انجمن شهری عراق، گروهی از متشکل از فعالانی از بخشهای گوناگون و گروه های قومی است، امضاء شده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo