شهید آوینی
 
تدوين كارنامه 5 ساله فعالیت های قرآنی كانون های مساجد كشور

مسئول اداره قرآنی كانون های فرهنگی هنری مساجد كشور گفت: 18 اسفند همزمان با سالروز تاسیس ستاد عالی كانون های مساجد كشور، كارنامه 5 ساله فعالیت ها و خلاقیت های قرآنی این ستاد تدوین می شود.

مهدی فاضلی با اعلام این خبر گفت: این طرح در سه قسمت ''كارنامه 5 ساله تلاوت نور شامل اسامی و نشانی مساجد مجری این طرح ، كارنامه خادمان قرآن و مساجد شامل اسامی و عناوین خادمان برتر قرآنی مساجد و طرح تلاوت نور و همچنین كارنامه خلاقیت ها و ابتكارات قرآنی كانون های فرهنگی هنری مساجد 28 استان كشور'' تنظیم و تدوین می شود.

بنابراین گزارش كلیه مسئولین دبیرخانه های كانون های فرهنگی هنری مساجد استانهای كشور، تا 25 اسفند ماه جاری باید نسبت به ارسال گزارش و عملكرد فعالیت های قرآنی در استان خود برای انعكاس در ''كارنامه 5 ساله'' فرصت دارند.

به گفته مسئول این طرح، هر استان صفحات ویژه ای را در این ویژه نامه به خود اختصاص خواهند داد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo