شهید آوینی
 
هفتمین نمایشگاه کتاب خراسان افتتاح شد

هفتمین نمایشگاه کتاب استان خراسان رضوی به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد افتتاح شد.

در هفتمین نمایشگاه کتاب خراسان 500 ناشر داخلی در 250 غرفه شرکت می کنند . این گزارش حاکی است این نمایشگاه در فضایی بالغ بر پنج هزار مترمربع ، هرروز از ساعت 16 تا 22 دایر است .

گفتنی است این نمایشگاه با مشارکت تعاونی ناشران استان خراسان رضوی ، شرکت به نشر، سازمان آموزش و پرورش خراسان ، اداره ی کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی و شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo