شهید آوینی
 
اعزام دانش آموزی به مناطق عملیاتی جنوب كشور

تعدادی از دانش آموزان مقطع متوسطه مجتمع آموزشی روشنگر تحت عنوان كاروان در كلاس حماسه سازان، روز شنبه 8/12/83 عازم مناطق عملیاتی جنوب كشور گردیدند.

 این كاروان كه به عنوان یكی از كاروان‌های نمونه دانش‌آموزی قرار است با سایت حماسه و خبرنگار اعزامی همراه این كاروان همكاری نموده و گزارش سفر و سفرنامه خویش را لحظه لحظه برای تحریریه سایت ارسال نمایند.

علاقمندان مي‌تواند با كاروان در كلاس حماسه سازان همراه شده و با دنبال نمودن اخبار و فعالیت‌های این عزیزان زائر مناطق نور باشند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo