شهید آوینی
 
بازماندگان زلزله زرند مستمری دریافت می کنند

معاون اداره کل امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت : بازماندگان زلزله زرند می توانند بر اساس قانون تامین اجتماعی از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت کنند .

غلامرضا مهردل با بیان این مطلب افزود: بازماندگان فردی که در اثر زلزله فوت کرده و بیمه شده تامین اجتماعی بوده می توانند بر اساس قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت کنند .

وی گفت : کارگران مزد بگیری که واحد صنعتی و تولیدی آنان در زلزله زرند تخریب شده تا زمان بازسازی کارگاه و اشتغال مجدد می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

مهردل تصریح کرد : بیمه شدگانی که به دلیل سوانح غیر مترقبه  همچون زلزله بیکار می شوند  تا زمانی که کارگاه آنان بازسازی نشده و و امکان کار در کارگاه فراهم نیست می توانند به صورت موقت از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. 

معاون اداره کل امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان این که پرداخت مقرری بیکاری  طبق قانون جزء وظایف سازمان تامین اجتماعی است ، افزود : وضعیت کارگاه و کارگر مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که شرایط بیکاری آنان احراز شود مشمول بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo