شهید آوینی
 
برگزاری نمایشگاه كاریكاتور عراق پس از جنگ در اروپا
همزمان با ورود جورج بوش رییس جمهور آمریكا به اروپا كاریكاتورهای با موضوع جنگ عراق درنمایشگاهی در اروپا برگزار شد.

این نمایشگاه با همكاری بیش از 20 كاریكاتوریست از سرا سر جهان در كشورهای كه جورج بوش قراراست ازآ نها دیدن كند برگزار می شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo