شهید آوینی
 
جستجوی اجساد در مناطق زلزله‌زده پایان یافت

استاندار كرمان گفت: جستجوی اجساد در همه نقاط زلزله زده به اتمام رسیده و آمار قطعی كشته شدگان تا ساعات دیگر اعلام مي‌شود.

محمد علی كریمی افزود: توزیع چادر در تمام نقاطی كه دچار خرابي‌های زیاد بوده‌اند به اتمام رسیده و هم اكنون عملیات توزیع چادر در همه مناطقی كه خانه‌ها دچار آسیب دیدگی شده‌اند از جمله شهرستان زرند ادامه دارد.

كریمی همچنین تعداد كشته شدگان را تاكنون 490 نفر اعلام كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo