شهید آوینی
 
بیانیه مکتوب حجاب در پارلمان اروپا مطرح می شود

فعالان طرفدار حجاب، به دلیل ممنوعیت حجاب این مورد را به پارلمان اروپا بردند که در صورت پذیرفته شدن از تمام کشورهای اروپایی خواسته می شود به آزادی دینی و نوع پوشش پیروان ادیان احترام بگذارند.

به نقل از اسلام آن لاین، امروز 5 اسفند ماه، بیانیه مکتوب فعالان طرفدار حجاب طی یک کنفرانس مطبوعاتی  در پارلمان اروپا مطرح می شود. این کنفرانس به ریاست "کارولین لوکاس" عضو پارلمان اروپا صورت می گیرد که چندین عضو دیگر این پارلمان نیز در آن شرکت می کنند.

"عبیر فارون"  هماهنگ کننده برنامه های مجمع حمایت از حجاب در گفت و گو با اسلام آن لاین مراتب قدردانی خود را از نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس ابراز کرد و اظهار داشت که بدون توجه آنها این طرح عقیم می ماند.

بیانیه مکتوب در پارلمان اروپا به معنی این است که اعضاء پارلمان اروپا بیانیه سیاسی در مورد خاصی صادر می کنند و برای این که این بیانیه همچون یک قطعنامه درپارلمان به تصویب برسد، دست کم باید نیمی از اعضاء پارلمان درطی 3 ماه آن را امضاء کنند، در غیر این صورت بیانیه مکتوب منقضی می شود.

این بیانیه در اصل خواستار حق پوشیدن حجاب، عمامه سیک ها، کلاه یهودیان و صلیب مسیحیان در موسسأت دولتی از جمله مدارس است.

مجمع حمایت از حجاب در سال 2004 در پاسخ به ستادهای در حال رشد منع حجاب در سراسر جهان تأسیس شد. گروه های برجسته مسلمانان از جمله انجمن مسلمانان انگلستان، مجمع ملی مبارزه علیه نژاد پرستی، فدراسیون سازمانهای اسلامی و گروه آزادی حقوق بشر از آن حمایت می کنند.

"فارون" گفت پیش نویس این بیانیه در اصل توسط " لوکس" (از حزب سبز) نوشته شد و توسط "سارا لادفورد" (از حزب آزادی دمکرات) اصلاح شده و پس از آن به 22 زبانی که در سراسر اروپا بدان تکلم می شود ترجمه شده است.

فارون تأکید کرد، اگر این بیانیه در پارلمان پذیرفته شد، کشورهایی همچون فرانسه و آلمان باید با آن موافقت کنند؛ چرا که در آن هنگام این امر به وظیفه آنها بدل می شود. کمیسیون اروپا نیز موظف است درمورد این بیانیه بحث کرده و ابزار تحقق آن را فراهم نماید

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo