شهید آوینی
در آستانه سالروز درگذشت نصرالله مردانی
 «بنیاد مردانی» به ثبت رسید

بنیاد مردانی با تلاش خانواده ی زنده یاد نصرالله مردانی و جمعی از دوستان اهل وی به ثبت رسید.

محمد حسن مردانی - فرزند نصرالله مردانی در با اعلام این خبر افزود : هنوز مشخص نیست کدام یک ازسازمان ها یا وزارتخانه ها در اداره ی این بنیاد با ما همکاری کنند.

وی افزود: هدف از تاسیس این بنیاد ، تبدیل شخصیت حقیقی نصرالله مردانی به شخصیتی حقوقی در قالب این بنیاد است تا به نوعی اهداف وی و فعالیت هایی که در زمان حیات به آن می پرداخت ، ادامه پیدا کند.

گفتنی است این بنیاد به فعالیت هایی مانند شناساندن آثار و افکار نصرالله مردانی به نسل جوان شاعران ، تربیت شاعران جوانی که به روش وی در سرودن شعرعلاقه مندند ، انجام فعالیت های فرهنگی و گردآوری شاعران و ادبا حول این بنیاد خواهد پرداخت .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo