شهید آوینی
 
 مراسم بزرگداشت برداران مجابی برگزار می شود

مراسم بزرگداشت براداران مجابی که در حادثه آتش سوزی مسجد ارک به دیدار اربابشان حضرت ابا عبدالله شتافند ، برگزار می شود.

آدرس : تهران ، سعادت آباد ، چهار راه دریا ، مسجد قدس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo