شهید آوینی
 
 ‎جامع ترین مقاله شناسی امام حسین(ع) عرضه شد
كتاب مقاله شناسی امام حسین(ع)، با هدف شناسایی مقالات مربوط به سالار شهیدان، كلیه مقالات نشریات ایرانی را در دو بخش معرفی كرده و در اختیار محققان قرار داده است.

این مجموعه با سه ویژگی ماخذشناسی، نمایه موضوعی و چكیده حاوی 1200 مقاله مربوط به امام حسین(ع) است كه دربیش از 130 عنوان نشریه ادواری، منتشر شده است.

در بخش اول، منابع مربوط به شخصیت، فضایل و مقالات، سیره و تاریخ زندگانی امام حسین(ع) می آید.

در بخش دوم، منابع مربوط به موضوعات مختلفی از اندیشه های امام حسین(ع) كه مورد توجه نویسندگان قرار گرفته و همچنین مباحثی كه در پرتو وجود آن امام به حوزه علوم اسلامی وارد شده، آمده است.

این دسته از مقالات براساس اصطلاح نامه علوم اسلامی در دوازده موضوع طبقه بندی شده اند .

مقاله شناسی امام حسین(ع)، توسط انتشارات موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع و تهیه و تنظیم خانه پژوهش قم و زیر نظر احمد مسجد جامعی به چاپ رسیده است .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo