شهید آوینی
 
 ‎راهپیمایی اعتراض آمیز دانشجویان با حجاب ترکیه

دانشجویان باحجاب ترکیه در مخالفت با ممنوعیت حجاب به راه پیمایی پرداختند .

به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه ، شهر استانبول روز سی ام بهمن ماه  شاهد برپایی راهپیمایی دانشجویان باحجاب درخصوص مخالفت با ممنوعیت حجاب بود.

در این راهپیمایی یک روسری بزرگ با ابعاد 230 متری توسط دانشجویان از میدان بایزید استانبول با شعار « آینده روشن با حجاب به دست می آید» تا سر در دانشگاه استانبول حمل گردید و سپس با بادکنک های سیاه رنگ به هوا فرستاده شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo