شهید آوینی
 
 ‎شمار جان‌باختگان مسجد ارك به 67 نفر رسيد

شمار جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزي در مسجد ارك تهران به 67 نفر افزايش يافت.

در حالي كه طي روزهاي گذشته، شمار جان‌باختگان اين حادثه دلخراش، 64 نفر بود، آخرين خبرها حاكي از مرگ سه بيمار بدحال در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري و افزايش شمار جان‌باختگان حادثه به 67 نفر است.

«محمدجواد محمدي» 18 ساله با 60 درصد سوختگي و «مهدي رجبي» 22 ساله با بيش از 95 درصد سوختگي در روز گذشته به قربانيان حادثه پيوستند. همچنين «مسعود يگانه‌صفت» جوان 23 ساله نيز با بيش از 70 درصد سوختگي جان خود را در اين بيمارستان از دست داد.

آمارها نشان مي‌دهد، مجموعا در بيمارستان‌هاي زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران، 92 نفر در بخش‌هاي عمومي و هفت نفر نيز به خاطر وخامت حالشان در ICU بستري هستند و 29 نفر ديگر فوت كرده و احتمال مرگ دو مجروح ديگر نيز وجود دارد.

همچنين در زيرمجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، ده نفر در بيمارستان «لقمان» و سه نفر در بيمارستان «طرفه» فوت كرده‌اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo