شهید آوینی
 
 ‎اسامی مجروحان حادثه آتش‌سوزی مسجد ارك تهران اعلام شد
اسامی مجروحان به شرح ذیل است:

مهدی بهرام پور 20 ساله (15 خرداد)
مهدی خان بابایی15 ساله(15 خرداد)
نرگس زمانی 37 ساله (15 خرداد)
علی نامدار 20 ساله (15 خرداد)
محمود باقری 20 ساله (آپادانا)
عزیز صادق پور 55 ساله (آپادانا)
عباس جهانی 29 ساله (آتیه)
علی رضایی 26 ساله (آتیه)
علیرضا دامغانی20 ساله (آریا)
علیرضا شاهد20 ساله (آریا)
جواد حاجی بند21 ساله (امام حسین )
منصور سیدي‌مطلق 23 ساله (امام حسین)
احمد لك 20 ساله (امام حسین)
میثم معروفی 18 ساله (امام حسین)
علی احمدی فرزند رضا (امام خمینی)
خدیجه اسخی فرزند اسد‌اله(امام خمینی)
خدیجه اسنایی 23 ساله (امام خمینی)
آمنه اكبر زاده 22 ساله (امام خمینی)
آسیه اكبر زاده فرزند بهزاد (امام خمینی)
ابوالفضل اكبری فرزند غفار (امام خمینی)
فاطمه امینی 45 ساله (امام خمینی )
محمد عالم باقر 20 ساله (امام خمیني‌)
علی بنی صدفی (امام خمینی)
علی تصرفی فرزند محمد رضا (امام خمینی)
سید حسین جوزی فرزند مرتضی (امام خمینی)
زهرا چگینی 43 ساله (امام خمینی)
سید محمد رضا حسینی فرزند سد جاسم (امام خمینی)
مهدی حسینی فرزند پرویز (امام خمینی)
سد محمد جواد حسینی 15 ساله (امام خمینی)
امیر رضا خان علیزاده 23 ساله (امام خمینی)
رضا رستمی فرزند نادعلی (امام خمینی)
آرش رشوند (امام خمینی)
علی اصغر رضا قلی فرزند اكبر (امام خمینی)
اردشیر زرین فرزند اسفندیار (امام خمینی)
محمد سلمانی فرزند غلامعلی (امام خمینی)
حسن سلیمی هاتف فرزند احسان الله(امام خمینی)،
سید‌یاسر سید‌ حسینی فرزند سید مرتضی (امام خمینی)
رضا شریف زاده فرزند سیف الله (امام خمینی)
مهدی شعبانی 34 ساله (امام خمینی)
محمد باقر شفیع نژاد فرزند حسن (امام خمینی)
مجید صفی خانی فرزند مرتضی (امام خمینی)
محمد عالم باقری (امام خمینی)
سید شهاب الدین عظیمی 20 ساله (امام خمینی)
محمد علی غنیمی فرزند داوود (امام خمینی)
اسماعیل فلاح علی پور فرزند قادر (امام خمینی)
میكاییل قاسم زاده فرزند جبراییل (امام خمینی)
مریم قلی زاده (امام خمینی)
محمد قوامین فرزند منت علی(امام خمینی)
محمد علی كاشانی ادیب(امام خمینی)
محمد رضا كاشانی ادیب فرزند مهدی (امام خمینی)
محمد كشانی فرزند اسماعیل (امام خمینی)
بهاره مزدقانی فرزند حمید (امام خمینی)
محمود مسعود كاشانی 16 ساله (امام خمینی)
احمد مشهدی كریم فرزند محمد علی (امام خمینی)
ابوالفضل ملا علی اكبری( امام خمینی)
رضا ملك فرزند داوود (امام خمینی)
اكبر مهدی شاد13 ساله (امام خمینی)
علی مهدی شاد 18 ساله (امام خمینی)
منصور نادی فرزند ناصر (امام خمینی)
آرزو نظری 38 ساله (امام خمینی)
ندا یوسفی 18 ساله (امام خمینی)
زن مجهول الهویه 35 ساله (امام خمینی)
محمدرضا اسكندری 36 ساله (امیر اعلم)
منوچهر آمل زاده 40 ساله (امیر اعلم)
میثم بابایی 24 ساله (امیر اعلم)
عبدالحسین توحیدی 19 ساله (امیر اعلم)
مجتبی حسن لو 16 ساله (امیر اعلم)
محمد علی خراسانی 43 ساله (امیر اعلم)
امید كامران 18 ساله (امیر اعلم)
سید محمد حسن نصرالهی 15 ساله (امیر اعلم)
زن مجهول‌الهویه 45 ساله (امیر اعلم)
حسین آقاجانی 29 ساله (بانك ملی)
محمود بدیعی اشرفی 29 ساله (بانك ملی)
احمد علی خانی 40 ساله (بانك ملی)
حسین قاسمی 18 ساله (بانك ملی)
حسین رعیت پور (باهر)
عباس سنگ سری (باهر)
هانی فرخ (باهر)
عباس كاویانی (باهر)
حمیدرضا حسینی (بوعلی)
محمد رنجور 27 ساله (سینا)
زهرا سلیمانی فرزند رحمان (سینا)
مریم شمس فرزند عرب (سینا)
سیامك شهربندریان فرزند قنبر (سینا)
مرتضی صحرایی فرزند محمد (سینا)
زهرا صفوی (سینا
مهدی عبدی 20 ساله (سینا)
مجتبی عیاره فرزند نادعلی (سینا)
محمد غلامحسین فرزند محسن (سینا)
فاطمه فضلی زاده فرزند رجبعلی (سینا)
ثریا قیومی فرزند عباس (سینا)
ناهید مروتی 37 ساله (سینا)
زهرا مقیسه 9 ساله (سینا)
احمد نقدی (سینا)
زن مجهول‌الهویه 35 ساله (سینا)
زن مجهول‌الهویه 40 ساله (سینا)
مهدی آهنگر 41 ساله (شركت نفت)
فاطمه بازقندی 36 ساله (شركت نفت)
حسین جهانی نیا 40 ساله (شركت نفت)
علیرضا شهربندیان (شركت نفت)
شیشه‌گر (شركت نفت)
علی اصغر صالحی 36 ساله (شركت نفت)
مهری عباس قلی 42 ساله (شركت نفت)
محسن كلانتری (شركت نفت)
محمد مهدی كیاپور 12 ساله (شركت نفت)
مجتبی گودرزی 26 ساله (شركت نفت)
زینب مهدی 22 ساله (شركت نفت)
محمدرضا وحید زاده 19 ساله (شركت نفت)
احمد مقدادی 22 ساله (شركت نفت)
مجتبی بهاری نسب (شریعتی)
محسن بهاری نسب 23 ساله (شریعتی)
سعید خلف زاده (شریعتی)
مهناز سلیمانی پور (شریعتی)
فاطمه سلیمانی پور (شریعتی)
فرامرز شجاعت (شریعتی)
محسن غیاثوند (20 ساله شریعتی)
قاسم زارعی (شهید معیری)
مرتضی فرمانی (شهید معیری)
حمیده رهگذر 21 ساله (طرفه)
علی شمیرانی 38 ساله (طرفه)
امیر صادقی 36 ساله (طرفه)
حسین مرادخانی 34 ساله (طرفه)
مهدی مرادخانی 37 ساله (طرفه)
غلامحسین ممسنی 36 ساله (طرفه)
علی میثمی یامبینی 27 ساله (طرفه)
احمد نیمكار 61 ساله (طرفه)
قاسم جهانگیر 21 ساله (طرفه ـ چمران)
محمد قدمی 15 ساله (طرفه ـ چمران)
حسن موسوی 22 ساله (طرفه ـ چمران)
بهروز محمدپور (فیروزگر)
علیرضا احمدی (كاشانی)
احمد حسینی (كاشانی)
اصغر محمودی (كاشانی)
علی ممدی (كاشانی)
حجت اله سادات توانا 18 ساله (بوعلی)
مجهول‌الهویه 12 ساله (بوعلی)
حامد صفوی 25 ساله (بهارلو)
حامد گودرزوند 25 ساله (بهارلو)
زهرا ایاضی 18 ساله (پارس)
محمدرضا مجدی قوانلو 21 ساله (پارس)
مرتضی مجدی قوانلو 60 ساله (پارس)
علی منفرد 50 ساله (پارس)
محمد حسین سلطانی 21 ساله (پاستور نو)
محمود عیني‌الهی 15 ساله (درمانگاه حمیدیه)
محمد محمدزاده 22 ساله (ساسان)
محمدرضا نصیریان 22 ساله (ساسان)
داوود بیگی 46 سران (سرپایی)
مجید عامری (سرپایی)
عباس كرمی (سرپایی)
بهزاد اكبرزاده فرزند محمد علی (سینا)
سعید الله داد 40 ساله (سینا)
مرضیه الله دادی 20 ساله (سینا)
فرهاد پورجانی 23 ساله (سینا)
زهرا جباری فرزند جبار (سینا)
جلال جودی فرزند جواد (سینا)
محد مهدی جهانگردی (سینا)
محمد حسین جهانگردی (سینا)
سید محمدرضا حسینی 15 ساله (سینا)
مرتضی درویش خادم فرزند كاظم (سینا)
حسن دهنده فرزند محمد قلی (سینا)
فاطمه رضوی 40 ساله (سینا)
مانیا عطا(لقمان)
محمدحسین عوض بیگی (لقمان)
‌محمد فرهانی(لقمان)
سعیده كرمانی (لقمان)
حسین كریم‌خانی 15 ساله(لقمان)
سید مهدی كریمی 18 (لقمان)
سید مهدی كشفی(لقمان)
معصومه محمدی 34 ساله (لقمان)
مهدی محمدی (لقمان)
مجید مقربی(لقمان)
احمد منیری(لقمان)
مهدی مولایی (لقمان)
احمد مولودی 38 (لقمان)
علیرضا میرزاعلی شیروانی (لقمان)
مرتضی میرزایی (لقمان)
زن مجهول‌الهویه (لقمان)
زن مجهول الهویه (لقمان)
محمد حسینی قزلباش (لولاگر) سرپایی
زهرا مرادیان ( مدائن)
امیرحسین راد29 ساله (مدرس)
محمد رعیت‌پور 20 ساله (مدرس)
فاطمه سلیمانی فرد 6 ساله ( مركز طبی كودكان)
علیرضا بهرامی14 ساله (مطهری)
حسین فردوس آرا 21 ساله (مطهری)
محمدباقر فرهاد 10 ساله (مطهری)
محمد محمدخان21 ساله (مطهری)
مسعود بردبار (مهر)،‌رامین رضایی (مهر)
علی مریدخانی (مهر)،
رعنا پایا15 ماهه (میلاد)
علي‌اكبر اصل (نامعلوم)
امیر رضا امیری(نامعلوم)
سیامك تهنونیان ( نامعلوم)
پیمانجو (نامعلوم)،
حسن حسن دوست 20 ساله (نامعلوم)
الهه رجبی 8 ساله (نامعلوم)
‌محمدرضا سعیدی 29 ساله (نامعلوم)‌
‌داوود شفایی (نامعلوم)
زهرا عباسی 49 ساله (نامعلوم)‌
مهدی عیوضی (نامعلوم)‌،
غلامرضا فرسای (نامعلوم)
فاطمه مقیسه (نامعلوم)
حامد نقوی ( نامعلوم)‌
هوشنگ همایونفر 40 ساله (نامعلوم)
محمدرضا ابراهیمی 19 ساله (لقمان)
احسان احمد زاده 25 ساله (لقمان)
عرفان اخوان فر (لقمان)
مرتضی اصلانی (لقمان)
علی اصلانی 27 ساله (لقمان)
سجاد اكبرزاده (لقمان)
علی امامی فر (لقمان)
مهدی اهانی (لقمان)
سید حسن باقری23 ساله (لقمان)
رضا بخشایش (لقمان)
حسین جاسبی38 ساله(لقمان)
محسن حسن لو (لقمان)
حمیدرضا بشارتی (لقمان)
عارف حسن نژاد (لقمان)
خدام حسینی (لقمان)
سید مصطفی حكاك19 ساله (لقمان)
محمد حسین خوانینی (لقمان)
ابوالفضل دمیرچلو (لقمان)
محسن رعیت پور (لقمان)
حمیدرضا رهنما20 ساله (لقمان)
محمدعلی زمانی 29 ساله (لقمان)
مهدی زواره (لقمان)
امین صنایع پرور 23 ساله (لقمان)
محمدحسین عدلی (لقمان)
مجید عرب‌عامری 34 ساله (لقمان)
محمد عسگریان 30 ساله (لقمان)
محمد عسگریان 18 ساله (لقمان)

شهروندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6469991 تماس حاصل و از تماس با 115 خودداری كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo