شهید آوینی
 
 ‎350 كشته‎‎ و زخمی‎ در حادثه مسجد ارگ‎

رئیس‎‎ اورژانس مـجمـوع زخمی‎ هـای‎ حادثه‎ آتش‎ سوزی‎ مـسجـد ارگ‎ را 299 نـفـر اعلام‎ كرد.

همچنین‎‎ تاكنون 51 جسـد از حادثه‎ روز‎ دوشنبه‎‎ مسجد ارگ‎ بـه پـزشـكی‎‎ قـانـونی انتقال‎ داده‎‎ شده است‎. قرار است‎ پیكر جان‎‎ باختگـان حـادثـه‎ دلخـراش‎ مسجد ارگ‎ تهران‎ پنجشنبه‎ بیـسـت‎ و نهم‎ بهمــن‎ از مقـابـل‎ حـسیـنیـه‎ لـبــاس‎ فـروشـان‎ در سعـدی‎ جنوبی‎ تـا مسـجـد ارگ‎ تشییع‎ شوند.

حادثه‎ مسجد ارگ‎ در میدان ‎‎15 خرداد تهـران هنگامی‎‎ روی‎ داد كه‎ جمعیت‎ عـزادار حسینی در حال‎ اقامه‎ نماز مغرب‎ و عشا بودند. آتش‎ سوزی‎ از یك‎ گوشه‎‎ چادر آغاز شد و همـه صحن‎ مسجد را فرا گرفت‎.

در پی‎‎ ایــن‎ حــادثــه‎‎ زخمی هــا بــه بیمارستانهای‎ سوم‎ شعبان‎ ، سینا ، بازگانان‎ ، امام‎ خمینی‎ (ره‎) ، لقمان‎ و شفا منتقل‎ شدند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo