شهید آوینی
 
 مسجد جامعی : آماده ترمیم مسجد ارک تهران هستیم

احمد مسجد جامعی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی از وقوع حادثه آتش سوزی در مسجد ارک تهران ابزار تاسف کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است : خبر وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از کانونهای مذهبی و فرهنگی قدیمی کشور و کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان نمازگزاران بر اثر این حادثه بسیار متاثر کننده است.

مسجد جامعی افزوده است :از یک سو کشته شدن تعدادی از هموطنان در این حادثه موجب اندوه اینجانب شد و از سویی دیگر از خسارت دیدن یک کانون مذهبی - فرهنگی بسیار مهم و تاریخی کشور متاثر شدم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود ضن عرض تسلیت به خانواده های کشته شدگان ، شفای عاجل مجروحان این حادثه را آرزو کرده است.

در پیام مسجد جامعی تاکید شده است : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در راستای اهتمام خود برای حفظ ، حراست و ترمیم مکان های مذهبی و فرهنگی آماده است نسبت به ترمیم خسارات وارده به مسجد ارک تهران در اسرع وقت ، اقدام کند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo