شهید آوینی
 
 تاکنون 40 کشته به پزشکی قانونی اعلام شده است // آغاز کار تفکیک و شناسایی اجساد

مدیر کل سازمان پزشکی قانونی تهران اعلام کرد : تاکنون از مجموع بیمارستانهای تهران ، 40 مورد فوت درباره حادثه مسجد ارک به پزشکی قانونی اعلام شده و تحویل آمبولانس های این سازمان شده است.

دکتر اردشیر شیخ آزادی گفت : از این میان 20 نفر از بیمارستان سینا ، 10 نفر از بیمارستان لقمان ، 5 نفر از بیمارستان شرکت نفت ، 2 نفر از بیمارستان سیدالشهدا(ع)  و نیز یک نفر از بیمارستان امیراعلم بوده است.

وی با اشاره به بستری شدن 100 نفر در بیمارستانهای سینا و لقمان ، افزود : بقیه مجروحان در دیگر بیمارستانها بستری شده و یا به صورت سرپایی مورد مداوا قرار گرفته و ترخیص شده اند.

مدیر کل تشریح سازمان پزشکی قانونی نیز تاکید کرد : تا این ساعت 28 جسد تحویل مرکز پزشکی قانونی کهریزک شده و مابقی اجساد در حال انتقال به این مرکز هستند.

دکتر بشیر نازپرور افزود : به مرور کار تفکیک و شناسایی بر روی اجساد صورت خواهد گرفت.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo