شهید آوینی
 
 اسامی 41 نفر از مجروحان بستری شده در بیمارستان امام خمینی

اسامی 41 نفر از مجروحان حادثه آتش سوزی در مسجد ارك كه در بیمارستان امام خمینی بستری شده‌اند اعلام شد.

اسامی مجروحان بستری شده به این شرح است:
- رضا ملك فرزند نادعلی
-میكائیل قاسم‌زاده فرزند جبرائیل
- رضا شریف زاده فرزند سیف الله
- محمدباقر شفیع زاده فرزند حسن
- بهار مزدقانی فرزند حمید
- منصور نادی فرزند ناصر
- سیدحسن جوزی فرزند مرتضی
- اردشیر زرین فرزند اسفندیار
- ابوالفضل اكبری فرزند غفار
- مجید سفی خانی فرزند مرتضی
- علی احمد فرزند رضا
- محمد كشانی فرزند اسماعیل
- مهدی شعبانی فرزند محمدحسن
- مهدی حامدی فرزند پرویز
-محمد سلطانی فرزند غلامعلی
- احمد مشهدی فرزند كریم
- سید یاسر سیدحسینی فرزند سیدمرتضی
-محمدرضا كاشانی ادیب فرزند مهدی
-سیدمحمدرضا حسینی فرزند سیدجاسم
-محمدی قوامین فرزند منتعلی
- آسیه اكبر زاده فرزند بهزاد
- آرش رشبند
- خدیجه اسخی فرزند اسدالله
- اكبر مهدی شاد (13 ساله)
- علی مهدی شاد (18 ساله)
-علی اصغر رضاقلی فرزند اكبر
- حسن سلیمی فرزند احسان‌الله
- اسماعیل فلاح علی پور فرزند قادر
- زهرا چگینی فرزند اسماعیل
- علی تصرفی فرزند محمدرضا
- محمدعلی كاشانی
- سیدمحمدجواد حسینی
- محمد سلمانی
- ندا یوسفی
- مریم قلی زاده
- فاطمه امین
- حسن سلیمی حاتف
- سیدشهاب‌الدین عظمیی
- امیررضا خانعلی زاده
- محمدعالم باقری
- ابولفضل اكبر
- ابراهیم حكیمی نیا
- علی ندا صبری
- محمد سلیمانی
- محمد مسلمانی

نیاز مبرم به خون در بیمارستان امام خمینی ضروریست.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo