شهید آوینی
بر اساس نتایج نهایی انتخابات
شیعیان در انتخابات عراق پیروز شدند

ائتلاف واحد عراق متشكل از شیعیان تحت حمایت آیت ا... سید علی سیستانی، در انتخابات عراق پیروز شدند.

شبكه خبری العربیه دقایقی پیش نتیجه انتخابات سراسری عراق را كه 30 ماه گذشته میلادی برگزاری شد، به شرح زیر اعلام كرد:

ائتلاف‎ یكپارچه‎ عراق‎ با 4 میلیـون‎ و 75 هزار و 295 رای‎ و با كسب‎ 131 كـرسی‎ در مكان‎ نخست‎‎ انتخـابـات سـراسـری‎ سی‎ ام‎ ژانویه‎ قرار گرفت‎.
مـسـئولان‎ كمیسیون‎‎ انتخاباتی‎ عـراق‎ آخـریـن نتـایـج‎ انتخابات‎ این‎ كشور را به‎ شـرح‎ زیـر اعـلام‎ كردند:
ائتلاف‎ كردستان‎‎ با 2 میلیون و 175 هـزار و 551 رای‎ و با 70 كرسی‎ .
فهرست‎ انـتخـابـاتی‎ ایــاد عــلاوی‎ معـروف‎ بـه‎‎ العراقیه با یك‎ میلیـون‎ و 168 هـزار و 943 رای‎ و با 38 كرسی‎ .
فهرست‎ موسوم‎ به‎ غـازی‎ الیــاور 150 هـزار و 680 رای‎
فهرست‎ متعلـق‎ بـه‎‎ گـروه نـخبـگـان‎ ( وابسته‎‎ بـه مقتـدا صـدر 69 ) هـزار و 963 رای‎
فهرست‎ حزب‎ اسلامی‎ بـه‎ رهبـری‎ محـسـن‎ عبدالحمیـد ( اهـل‎ سنـت‎ 21 ) هـزار و 342 رای‎

فـریـد ایار سخنگوی‎‎ كمیساریای عالی‎ انتخابـات‎ با تاكید براینكه‎ شمارش‎ آرا با دقت‎‎‎‎ فوق‎ العاده‎‎ صورت گـرفتـه اسـت, گفـت: كمیساریا تا سه‎‎ روز به شكایت‎ ها رسیـدگی‎ می‎ كند. سخنگوی‎‎ كمیساریای عالی‎ انـتخـابـات‎ افزود: پس‎ از این‎ مـرحلـه‎ طبـق‎ محـاسبـات‎ دقیـق‎ تعداد كرسی‎‎ هـای‎‎ پـارلمـانی بـرای گـروههـای‎ مختلف‎ مشخص‎ می‎ شود تـا مسـالـه‎ تدوین‎‎ قانـون اسـاسی‎ اجـرا شود. وی‎ همچنین‎‎ گفت‎ : ایـن كمیســاریـا تــا مـاه‎‎ اكـتبـر آینده و تا رفـرانـدوم‎ قانـون‎ اساسی‎‎ و تشكیل‎ مجلس‎ ملی جـدیـد , فعال‎ است‎.

در انتخابـات‎‎ عمـومی‎ عــراق‎ هـشــت میلیون‎ 550 هزار نفر رای‎ داده‎ اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo