شهید آوینی
 
دبیرخانه پژوهش و طراحی لباس ملی كار خود را آغاز می كند

به نقل از روابط عمومی دبیرخانه پژوهش و طراحی لباس ملی، این دبیرخانه با همكاری مراكز دانشگاهی، طراحان، صاحب‌نظران و شركت‌های تولید پوشاك اقدام به طراحی و تولید نمونه نهایی خواهد نمود.
جمالی رئیس این دبیرخانه در خصوص نحوه فعالیت این دبیرخانه گفت: هدف ما ایجاد تعامل و همكاری در بین مراكز علمی، آموزشی طراحان و همچنین تولیدكنندگان در راستای تولید و عرضه لباس ملی است و در این راه از كلیه صاحب‌نظران دعوت نموده و می‌نماییم.
وی در ادامه افزود: برنامه تدوین شده در این دبیرخانه در سه مرحله اصلی تدوین گردیده است.
در مرحله اول ذائقه سنجی در مورد لباس ملی و سپس انجام امور پژوهشی در زمینه جامعه‌پذیری لباس ملی، تبیین مولفه‌های اصلی طراحی این لباس، استفاده از نظرات اندیشمندان و جامعه‌شناسان در خصوص اثرات استفاده از لباس ملی در میان مردم و ... می‌باشد و در مرحله دوم فراخوان طراحی از طراحان و صاحب‌نظران طراحی لباس صورت می‌گیرد و در نهایت در مرحله نهایی طرح و یا طرح‌های اصلی تولید و معرفی می‌گردد.
جمالی در خصوص برنامه‌های جنبی جهت مشاركت عموم مردم دراین طرح گفت: این دبیرخانه برنامه‌های جنبی گوناگونی مانند برگزاری مسابقه كاریكاتور با موضوع لباس ملی و هویت ملی و یا سمینارهای علمی و كارگاه‌های آموزشی با موضوع لباس ملی در نظر گرفته است كه در زمان مناسب معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت‌هایی كه تاكنون در زمینه طراحی لباس ملی صورت گرفته است یادآور شد: اینكه سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در طراحی لباس ملی دخیل باشد نه تنها باعث ایجاد وفاق ملی در این زمینه می‌گردد و اذهان مردم را برای پذیرش آن آماده می‌سازد، بلكه باعث ایجاد رقابت در بین طراحان می گردد كه در نهایت نتیجه كار از غنای بالایی برخوردار خواهد بود.
جمالی در پایان تصریح كرد: بهر حال اینكه سازمان‌های دولتی نیز به طور مستقل اقدام به فعالیت در زمینه طراحی لباس ملی نمایند بسیار شایسته است ولی باید دقت كرد كه نتیجه كار نزد عموم مردم به عنوان لباس ملی پذیرفته شود نه لباس دولتی.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo