شهید آوینی
از سوی دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

به نقل از دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در این دوره پس ازگزینش اولیه و در مرحله داوری 61 عنوان در موضوعات مطالعات اسلامی و ایرانی به مراحل دوم، سوم و چهارم داوری راه یافته و مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، آثار برگزیده حوزه مطالعات اسلامی عبارتند از :

تاریخ ‌الاسلام و وفیات ‌المشاهیر و الاعلام/ تحقیق و تصحیح : دکتر باش عواد معروف، بیروت : دارالغرب اسلامی، 2003؛

رؤیا و تعبیرهای آن در اسلام/ پی یر لوری، پاریس : آلبن میشل 2003

ترجمه عبارت به عبارت قرآن مجید به زبان انگلیسی/ سیدعلی قلی قرائی، لندن: کالج اسلامی، 2003

به رسمیت شناختن اجتهاد ـ مشروعیت بخشیدن به شکیبایی/ عباس پویا، برلین: کلاوس شوارش فرلاگ، 2001

عظمت علم در اسلام، دیدگاه‌های جدید/ یار هوخن دایک و عبدالحمید صبره، کمبریج : مطبوعات ام. آی. تی 2003

کتاب المناظر للحسن بن ‌هیثم/ تحقیق و تصحیح : عبدالحمید صبره، کویت : السلسله التراثیه، 2003.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo