شهید آوینی

 

عملیات بزرگ والفجر هشت

فرماندهان نظامی ایران اسلامی برای به هم ریختن توازن نظامی در منطقه و نشان دادن توان نظامی ایران در برابر حملات محدود عراق و باز گرداندن امنیت در شهرهای آبادان و خرمشهر که زیر آتش جنگنده های دشمن قرار داشت به طراحی عملیات بزرگی به نام عملیات والفجر 8 در جزیره فاو عراق دست زدند.

پیروزی رزمندگان اسلام در عملیاتهای مختلف با فتح خرمشهربه اوج خود رسید و غرب را برآن داشت که شرایط مناسبی را برای صلح تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید به همین جهت سردمداران استکبار غرب بر آن شدند به هر شکل ممکن صدام را از این وضعیت خارج کنند؛آنان با کمکهای نظامی و یا به صورت تداوم تحریم فروش سلاحهای نظامی سعی در حفظ صدام در منطقه داشتند. 

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی خود به سازش و تسلیم تن نداد و در برابر فشارهای همه جانبه شرق و غرب ایستادگی کرد و این شرایط نوعی حالت نه جنگ و نه صلح را میان طرفین ایجاد کرد.

برهمین اساس عراق به افزایش توان نظامی و تکنولوژی خاصه در بخش نیروی هوایی خود پرداخت و رژیم بعث به لحاظ ضعف هایی که تا آن زمان در جنگ پیدا کرد،جنگ را از میدان رزم زمینی به آسمان ودریا و یورش به شهرهای ایران کشاند.

 ایجاد تکنولوژی برتر(تقویت صنعت هوایی،بکارگیری دستگاههای جاسوسی،کسب اطلاع از توانائیهای و تاکتیک های نظامی ایران از طریق بهره مندی از مستشاران غربی و حمایتهای تبلیغاتی کشورهای عرب و اروپایی مواردی است که به کمک رژیم دیکتاتوری صدام شتافت. 

رژیم سرنگون شده عراق با وجود تمام امکانات نظامی و دستگاههای پیشرفته اطلاعاتی نتوانست مانع تهاجمات پی در پی رزمندگان اسلام شود و این وضعیت استقامت و روحیه نبرد را در آنها درهم شکست.

فرماندهان نظامی ایران اسلامی برای به هم ریختن توازن نظامی در منطقه و نشان دادن توان نظامی ایران در برابر حملات محدود عراق و باز گرداندن امنیت در شهرهای آبادان و خرمشهر که زیر آتش جنگنده های دشمن قرار داشت به طراحی عملیات بزرگی به نام عملیات والفجر 8 در جزیره فاو عراق دست زد.

پس از پایان یافتن عملیات بدر در سال 63از سوی فرماندهی عالی جنگ چنین مقرر شد که ارتش و سپاه هر یک به طور جداگانه به انجام عملیات مبادرت نمایند که عملیات و الفجر 8 با طراحی سپاه و پشتیبانی هوایی ارتش در منطقه فاو طراحی و اجرا شد.

ویژگیهای نظامی منطقه عملیاتی فاو:

1) کوتاه بودن عقبه های نیروهای ایرانی؛در عملیات والفجر 8 نزدیک بودن عقبه های خودی این امکان را می داد که روی دشمن حتی اجرای آتش خمپاره داشته باشیم و فرماندهی به سهولت در منطقه حضور داشته باشد و هدایت مستقیم تری را دررابطه با عملیات عهده دار گردد؛همچنین تخلیه شهدا ومجروحین،انتقال نیروهای پشتیبانی،کاهش مسافت،پیاده روی نیروی خط شکن از نقطه رهایی تا شکستن خط از دیگر مزایای تعیین این منطقه برای انجام یک عملیات گسترده بود. 

2)عدم تناسب زمین با مانور زرهی وآتش دشمن؛علیرغم وسعت منطقه دشمن،باتلاقی بودن زمین به خصوص در فصل زمستان امکان بهره گیری کامل را از نیروهای زرهی دشمن می گرفت؛همچنین وجود کارخانه نمک یکی دیگر از موانعی بود که دشمن بعثی در هنگام پاتک با آن مواجه می شد.

3)پوشش مناسب پدافند هوایی منطقه؛ هواپیماهای دشمن بعثی هنگام بمباران ناچاراًباید مدت مشخصی را بر روی جزیره آبادان پرواز نمایند و این وضعیت میزان آسیب پذیری آنان را بدلیل پاتکهای ضد هوایی جنگنده های ایرانی افزایش می داد.

4)تسلط آتش بر روی عقبه و خطوط دشمن

5)امکان حفظ غافلگیری؛ اجرای طرح فریب در دیگر مناطق جبهه موجب غافلگیری دشمن شد ضمن اینکه دشمن عبور از رودخانه و شکستن خط دفاعی و تامین منطقه خود را در آن شرایط سخت در توانایی نیروهای ایرانی نمی دید.

6)محدود بودن زمین و عمق کم

مشکلات :

چگونگی عبور نیرو و تجهیزات از رودخانه؛ با وجود تجربه مشترک سپاه و ارتش در عملیات آبی -خاکی در عملیات بیت المقدس که منجر به فتح خرمشهر شد شرایط منطقه فاو بدلیل وجود رود پرخروشان اروند سخت می نمود چرا که رودخانه اروند از دو رود دجله و فرات سرچشمه گرفته و پس از پیوستن رودخانه کارون به آن در منطقه خرمشهر از شمال به سمت جنوب سرازیر و به خلیج فارس منتهی می شود؛اروند رود با تاثیر پذیری از دریا دارای چهار بار جزر و مد در طول شبانه روز است که ارتفاع آب در عمیق ترین نقطه رودخانه 25متر و اختلاف ارتفاع آب در پایین ترین حالت جزر و بالاترین حالت مد به5/3 متر می رسد.

2ـ پشتیبانی عملیات؛سپاه برای انجام این عملیات نیاز به تجهیزات ویژه داشت.

3ـ حضور اطلاعاتی دشمن در منطقه عملیاتی فاو

4- وجود تجهیزات پیشرفته نظامی دشمن

5ـ حملات شیمیایی

موانع و تجهیزات دشمن:

 1)کنترل منطقه توسط دیده بانی دشمن؛عراق به لحاظ حساسیت منطقه فاو و از طرفی ضرورت کنترل تحرکات نیروهای ایرانی در جزیره آبادان برای دیده بانی از دکلهای 42متری با فاصله 100متری از یکدیگر استفاده کرده بود.

2)تهیه عکس هوایی به طور هفتگی توسط دشمن

3)به کار گیری دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی

4)وجود موانع بتونی ب شکل و موانع انفجاری خوشیدی و مین در ساحل و رود

راهکارها برای برداشتن موانع:

1-انجام عملیات ام الرصاص توسط سپاه و طراحی عملیات در شلمچه توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران باعث  توجه عمده قوای دشمن بعثی در این دو منطقه و نهایتاً در منطقه فاو غافلگیر می شدند.

2-استفاده از پوشش و اختفاء برای آماده سازی جاده های آنتنی

3-رعایت حفاظت در تردد و انجام کارهای مهندسی

4-پشتیبانی هوایی عملیات توسط نیروی هوایی ارتش به فرماندهی شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی

5-جمع آوری اطلاعات دقیق از مواضع ،اسحکامات و موانع نظامی دشمن توسط نیروهای اطلاعات و عملیات سپاه

آغازعملیات بزرگ فاو:

فرمان عملیات والفجر 8 با هدف تصرف جزیره فاو عراق در ساعت 22:10 روز 20/11/64با رمز «یا فاطمة الزهراء»توسط فرماندهی کل سپاه صادر شد. فرماندهی سپاه عبور از رودخانه و شکستن خطوط دفاعی و استحکامات دشمن را در سه مرحله:(1)عبور نیروهای غواص و قایق ها و شکستن خط (2)عبور وسایل یگانهای مانوری با قایق و وسایل شناور(3)عبور وسایل سنگین پس از تأمین سرپل منطقه متصرفه انجام داد.

یگانهای نیروی زمینی سپاه و بسیج با یورش به استحکامات دشمن بعثی از محورهای مختلف تهاجم خود را آغاز کردند و برجسته ترین و پیچیده ترین عملیات جنگی جمهوری اسلامی ایران با هدایت فرماندهی سپاه و پشتیبانی سازمانی متشکل از نیروی زمینی،هوایی،دریایی سپاه و نیروی هوایی ارتش ایران و نیروهای جهاد سازندگی به اجرا درآمد.

نیروهای ارتش عراق ناباورانه در برابر تهاجم قوای ایرانی غافلگیر شدند و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران را فاقد توانایی و قابلیت اجرای عملیات عبور از رودخانه ارزیابی می کردند بعد از سه روز درگیری تدریجاً نسبت به ابعاد گسترده عملیات فاو هوشیار شده و لشگر گارد را وارد میدان کردند.

این شتابزدگی و عدم توجه کامل نسبت به منطقه باعث محاصره لشگر گاردـ که سوار برخودرو و در حال حرکت به سوی منطقه بودند ـتوسط رزمندگان سپاه و بسیج شد و با وضعیت ذلت باری به هلاکت رسیدند.

وضعیت اسفناک قوای گارد موجب آن شد که دشمن تمام تلاش خود را برای خروج آنها از محاصره معطوف کند و نبرد سنگینی بین طرفین شروع شد که 75 روز تثبیت و تصرف کامل جزیره فاو ادامه داشت.

دشمن دربازپس گیری منطقه تصرف شده فاو تمام توان خود را به کار گرفت اما بدلیل شرایط و موقعیت منطقه عملیاتی هربارتلفات سنگین و جبران ناپذیری را متحمل می شد لذا بعد از مدتی صدام اعلام کرد که فعلاً از بازپس گیری جزیره منصرف شده است؛حدود یک سال جزیره فاو تحت تصرف نیروهای ایرانی بود که بعد از آن با عملیاتهای مختلف ایران از این منطقه خارج شد.

یگانهای منهدم شده دشمن

 ـ 10تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص با تلفات 100%

- 2تیپ زرهی به طور 100%

- 4گردان ضدهوایی به طور100%

- 10گردان قاطع جیش الشعبی

- 33تیپ پیاده کماندویی با 60% تلفات

- 8تیپ زرهی و مکانیزه با 60% تلفات

- 10لشگر با 30% تلفات

تجهیزات منهدم شده دشمن

- 60 تانک و نفر بر ، 500خودرو،150 قبضه توپ، 45هواپیما، 10 بالگرد، 3 ناوچه

- تعداد تلفات نیروهای دشمن بعثی

- 50 هزار کشته و 3هزار اسیر

سخن آخر

این گزارش در واقع گوشه ای از تاریخ ایران و بیان دلاوریها و توانابیهای رزمندگان و جوانان ایران زمین است؛در دورانی که ایران در تحریم کامل فروش سلاح و تحریم اقتصادی از جانب شرق و غرب بود با تکیه به ایمان و قابلیت های جوانانش توانست عملیاتی را که هنوز هم بسیاری از صاحب نظران نظامی دنیا را متعجب می کند انجام دهد؛آمریکا و هم پیمانان اش برای اینکه سیاستهای کثیف خود را در منطقه نجات داده و دنبال کنند دست به هر جنایتی می زنند؛ آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و عربی با دادن امکانات نظامی وحتی سلاحهای شیمیایی و میکروبی وهمچنین انداختن فرد دیوانه ای به نام صدام به جان ملت مظلوم عراق وبه راه انداختن جنگ تحمیلی برعلیه ایران اسلامی بدنبال از بین بردن انقلاب نوپای ایران که می رفت تا پیام خود را به جهانیان ابلاغ کند؛بودند.

چگونه آمریکا و اسراییل غاصب صهیونیسم فراموش کرده اند که ایران در بدترین وضعیت توانست از تمام حقوق خود دفاع کند و حالا با وجود اینهمه قابلیتها زبان به یاوه گویی باز می کنند؟

اکنون جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ذات لایزال الهی و داشتن جوانانی توانمند به جایگاه واقعی خود در دنیا دست پیداکرده وتوانسته با کمترین امکانات به پیشرفتهای نظامی وعلمی در دنیا دست پیدا کند و دنیا را متحیر نماید؛ایران پیام انقلاب را به دنیا صادر کرد ودر برابر تهدیدات آمریکا و متحدینش قدرتمند قرار گرفته است.

درایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بزرگ ترین انقلاب در تمام دوران لقب گرفته آمریکا و اسرائیل نمی توانند افکار خود را نسبت به ایران به دیگر کشورها تزریق کنند وبا تهدیدات نظامی به مقاصد خود برسند زیرا انقلاب ایران و توانایی آن در دوران هشت سال جنگ تحمیلی به دنیا نشان داد که ایران تحت هیچ شرایطی از حق خود چشم پوشی نمی کند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo