شهید آوینی

در پی اعتراض مسلمانان سوئیس

موزه فرهنگ گوتنبرگ، یك نقاشی ضد اخلاقی و ضد اسلامی را از نمایشگاهش حذف كرد

در جریان افتتاح نمایشگاهی با عنوان «ایدز» در موزه گوتنبرگ سوئیس و نمایش تابلویی ضد اخلاقی مزین به آیاتی از كلام‌ا...مجید عده‌ زیادی از مسلمانان سوئیس به شدت اعتراض كردند.

«جت سانداهل» رئیس این موزه، گفت: كه این تصویر توسط یك نقاش عرب مقیم فرانسه نقاشی شده است و ما برای اینكه توجه تماشاكنندگان از موضوع ایدز به مطلب دیگری جلب نشود، آن را با تصویر دیگری كه كمتر حساسیت برانگیز است، جا به‌جا كرده‌ایم.
وی افزود: به دنبال نمایش این تابلو در نمایشگاه ایدز، ما صدها شكایت چه از طریق نامه و چه از طریق ایمیل دریافت كردیم.
وی گفت: این نامه‌هااغلب مودبانه و محترمانه و گاهی نیز خصمانه بودند.
وی افزود: آنچه كه در رابطه با این نقاشی مساله‌ساز شده است، قرارگرفتن متونی از قرآن بركناره‌های این تابلو بود.
«لوزا دارابی» نقاش این تابلوی جنجال برانگیز در مصاحبه‌ای با شبكه چهار تلویزیون گوتنبرگ گفت:‌من قصدم رنجاندن كسی نبود بلكه هدف اصلی‌ام از ارائه چنین اثری، تاكید بر رابطه میان عشق و خداوند، آن هم از طریق سمبل‌سازی بوسیله متون قرآنی بود.
گفتنی است كه در حال حاضر حدود حدود 400 هزار مسلمان در سوئیس زندگی می‌كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo