شهید آوینی

 

برگزاری مجلس عزای امام حسین(ع) در عربستان جرم محسوب می‌شود
 جمعیت حقوق بشر عربستان با اعتراض به اقدام دولت عربستان در جلوگیری از برگزاری مراسم‌های مذهبی توسط شیعیان که جزئی از مردم این کشور هستند از دولت خواست به شیعیان به ویژه اهالی شهر دمام اجازه دهد تا با آزادی کامل مجالس عزاداری امام حسین(ع) و سایر مراسم‌ و اعیاد خود را برگزار کنند.

لازم به ذکر است که سال‌های گذشته بسیاری از شیعیان عربستان که اقدام به برگزاری یا شرکت در مراسم‌ عزاداری امام حسین(ع ) نموده بودند توسط دستگاه امنیتی احضار و از آنها تعهد گرفته شده که دیگر دست به چنین اقدامی نزنند. حتی بعضی افراد به جرم برگزاری مراسم در منزلشان برای مدتی به زندان افتاده‌اند. از این رو جمعیت دفاع از حقوق بشر عربستان امسال یک هفته پیش از آغاز ماه محرم از دولت می‌خواهد که این محدودیت‌های مذهبی لغو شود.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo