شهید آوینی

 

تشكیل ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور

به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به سابقه تاریخی مساجد و نقش بسیار مهم و اساسی كه در طول تاریخ در كشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران داشتند و نیز ضرورت ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مساجد كشور و پشتیبانی و حمایت از متولیان امر، لزوم وجود مركزی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمتمركز و پراكنده شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی در جلسه مورخ 22 دی سالجاری آئین‌نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور را تصویب كرد.
ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور به منظور برقراری ارتباط مناسب میان دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای انقلاب با هدف افزایش بهره‌وری و كارآیی مساجد در راستای گسترش فرهنگ دینی و اعتلای فرهنگ عمومی و نیز برنامه‌ریزی برای جلب حمایت وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی جهت افزایش مشاركت در رفع مشكلات مساجد كشور و همچنین هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاههای ذیربط تشكیل می‌یابد.
شایان ذكر است كه این ستاد متشكل از 16 عضو (13 عضو شخصیت حقوقی و 3 عضو شخصیت حقیقی) می‌باشد و رئیس ستاد به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی از میان اعضاء برای مدت دو سال با حكم رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنی منصوب می‌گردد و اعضای ستاد كه نماینده تام‌الاختیار چند وزارتخانه و سازمان خواهند بود به پیشنهاد رئیس دستگاه با حكم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهار سال منصوب خواهند شد.
گفتنی است دبیرخانه این ستاد در سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر می‌شود و رئیس سازمان دبیر ستاد خواهد بود و این ستاد موظف است گزارش فعالیت‌های خود را هر ساله به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه نماید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo