شهید آوینی

 

اسلام در میان مردم بومی استان جنوبی چیاپاس مکزیک در حال رشد و گسترش است.
 به نقل از نشریه اینترنتی داون، در این استان تا کنون اعتقادات معنوی مسیحیت از اعتقادات اصلی محسوب می شده است. بر اساس گزارشات نشریه هیوستون کرونیکل در تگزاس و فاینال کال در شیکاگو، از تعداد مسلمانان در استان چیاپاس، مکزیک آمار دقیقی در دست نیست، اما رهبران اسلامی می گویند که تعداد کسانی که هر روز به دین اسلام روی می آورند در حال افزایش است."آرلینو پرز"، رئیس رسالت دعوی و امام جامعه اسلامی مکزیک در گفت و گو با نشریه کرونیکل گفت : بومی های این منطقه رابطه طبیعی با هستی دارند این امر درک بهتر سرخپوستان را از اسلام ساده تر می کند.

وی افزود: در مراسم حج سال جاری 15 سرخپوست مسلمان از چیاپاس شرکت کردند که این امر به کمک مالی هیئت جوامع مسلمان مکزیک صورت گرفت.

چیاپاس از فقیرترین مناطق مکزیک است. بیش از یک سوم این ایالت که 5/3 میلیون نفر جمعیت دارد از سرخپوستان مایایی هستند. اکثریت آنها در شرایط فقر بسیار زیاد زندگی می کنند.

در این منطقه از مکزیک تفاوت های دینی بسیاری و جود دارد و از این روی، تضادهای و کشمکش های سیاری به وجود می آید. در طی چند سال گذشته در حدود 300 مسیحی عضو کلیسای انجیلی، مایاهای مسیحی در جنوبی ترین مناطق چیاپاس به اسلام روی آوردند. این منطقه در طی قرنها متمادی مرکز نزاع های معنوی و دینی بوده است.اسلام اسپانیولی در این منطقه در نوع خود اولین است. مبلغان اسلامی اسپانیولی در سال 1995 وارد مکزیک  شدند.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo