شهید آوینی

 

اجرای نمايش «كل يوم عاشورا» در جشنواره منطقه‌ای تئاتر دفاع مقدس

نمايش «كل يوم عاشورا» از بسيج كرج در اين جشنواره شركت كرده و دارای مضمونی خاص و جديد است.

از آنجايی كه اين نمايش پيوند هشت ساله دفاع مقدس با واقعه عاشورا را با شيوه‌ای نو و خاص نشان می‌دهد، كارشناسان برجسته‌ای برای برطرف كردن ضعف‌های ساختاری و تكنيكی درام چون بازنگری در متن، پرداخت فنی و تكنيكی در اجرا در اختيار آنان قرار گرفته تا اين كار به حد شركت در جشنواره منطقه‌ای تئاتر دفاع مقدس برسد.

گفتنی است اين كار با هدف ارتقای سطح كيفی كار گروه‌های هنری بسيج در زمينه فنی و هنری انجام می‌گيرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo