شهید آوینی

 
اتصال چهار هزار مدرسه دیگر به شبكه اینترنت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات : چهارهزار مدرسه به اینترنت متصل می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : بااختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار،امکان دسترسی دانش آموزان دبیرستانی چهارهزار مدرسه دیگر به شبکه اینترنت ،تا پایان سال تحصیلی جاری فراهم میشود.

هم اکنون یکهزار و200 مدرسه در سراسر کشور به شبکه اینترنت دسترسی دارند. "سیداحمد معتمدی" روزدوشنبه در حاشیه مراسم امضای قرارداد آغاز این طرح میان وزارتخانه های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به ایرنا گفت : 100میلیارد ریال ازاین اعتبارات ازسوی ین وزارتخانه و الباقی از محل اعتبارات طرح "تکفا" اختصاص مییابد.

وی افزود : بااجرای این توافق نامه که نتیجه حدود سه سال تحقیق و بررسی کارشناسان دو وزارتخانه است ، شمار مدارس کشور که امکان دسترسی به اینترنت در آنها فراهم شده است ، به بیش از پنج هزار و200 مدرسه افزایش خواهد یافت .معتمدی گفت : درمرحله نخست این طرح مدارس متوسطه 11 شهر کشوربه شبکه اینترنت متصل خواهندشد که دراین صورت 25 درصد جمعیت دانش آموزان متوسطه کشور تحت پوشش آن قرار میگیرند.

وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات درخصوص اقدامات صورت گرفته برای امضای این توافق نامه گفت : این توافق نامه در راستای لایحه ای که درسال1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، به امضا رسید. معتمدی خاطر نشان کرد : "طرح توسعه واجرای فناوری اطلاعات وارتباطات آموزش و پرورش "،به منظور تحقق آموزش الکترونیکی درکشور وایجاد سازمان الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo