شهید آوینی

 
فراخوان شرکت در نخستين جشنواره سراسرى نمايش نامه خوانى

مهلت ارسال آثار هنرمندان براى شرکت در نخستين جشنواره سراسرى نمايش نامه خوانى موضوعى تا اول آذر ماه اعلام شد.

نخستين جشنواره سراسرى "نمايش نامه خوانى موضوعى از۲۶ دى تا اول بهمن سال جارى در فرهنگسراى نياوران برگزار مىشود.

به گزارش بنياد آفرينش هاى هنرى نياوران ، دبير اين جشنواره گفت : اين جشنواره در دو بخش مسابقه و ويژه برگزار مىشود که متون ايرانى در بخش مسابقه به رقابت پرداخته و در بخش ويژه نمايش نامه هايى که بر اساس اشعار مولانا نگاشته شده باشند، روخوانى خواهد شد. "اسماعيل بنى اردلان " افزود : داوران اين جشنواره آثار شرکت کننده در اين جشنواره را در سه مرحله بازخوانى، بازبينى و داورى نهايى مورد ارزيابى قرار مىدهند.

وى فقدان بودجه و سالن نمايش را دو مشکلاساسى تئاتر در کشور توصيف کرد وگفت : نمايش نامه خوانى به جهت سادگى اجرا و جذابيت هاى خاص خود، از عرصه آزمون و خطا خارج شده و به شکلى از گونه هاى تئاتر تبديل شده است .

بنىاردلان خاطرنشان کرد : نمايش نامه خوانى تنها درحد محک زدن ظرفيت اجرايىمتون و رفع نقص هاى کار پيش از اجرا مورد توجه دست اندرکاران حوزه تئاتر قرار داشت.

دبير اين جشنواره گفت : با توجه به تجربه ى نمايش نامه خوانى در اماکن هنرى مختلف ، زمان آن فرا رسيده تا اين امر در قالب جشنواره اى مطرح شود تاعلاوه بر جمع بندى، کارشناسان به تحليل و ارزيابى اين نوع از اجراى متون نمايشى بپردازند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo