شهید آوینی

 
فیلم‎ سینمایی‎ فرزند صبح‎ با محـور زندگی‎ حضرت‎ امام‎ (ره‎) كلید خورد.

فیلمبرداری‎ این‎ فیلـم‎ سینمایی‎‎ كه‎ دومین‎ اثر سینمایی با مـوضـوع زندگی‎‎‎ امام‎ خمینی (ره‎) است‎ با كارگردانی بهروز افخمی‎ در روستـای‎ زرنـان‎ شهـریـار انجام‎ می‎ شود. افخمی‎‎ گفت‎: فیلم‎ سینمایی فرزند صبح‎ كه‎‎ به شیوه‎‎‎‎ بازگشت‎ به گذشته ساخته می‎شود، دوران‎ طفولیت‎‎ حضرت امام‎ (ره‎) و مسائل‎ سیـاسی‎ و اجتماعی‎ آن‎‎ دوران رابه‎ تصویر خواهد كشید. وی‎‎ بااشاره‎‎‎ به اینكه فیلمبرداری این‎ فیلم‎ باید در چهار فصل‎‎‎ متفاوت‎ سال تكمیل شـود، ابراز امیدواری‎ كرد: ساخت‎ آن‎ تا جشنـواره‎ سال‎ آینده‎‎ فیلم‎ فجر به پایان‎ برسد .

بیشترین‎ بخش‎ صحنه‎ های‎ فیلم‎ سینمایی‎ فرزند صبح‎ در فضایی‎ براساس‎ منزل‎‎ محل تولد حضـرت‎ امام‎ (ره‎) در شهر خمین‎، در اطراف‎ شهریـار بازسازی‎ شده‎ است‎. موسسه‎‎ تنظیم‎‎ و نشر آثار حضـرت‎ امـام (ره) نظارت‎ و پشتیبانی‎‎ این‎فیلم‎ سینمایی را كـه‎ با سرمایه‎‎ گـذاری‎ مـوسسـه عـروج‎ فیلـم‎ و موسسه‎‎‎ فرهنگی‎‎ روایت‎ ساخته می شود ، برعهده دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo