شهید آوینی

 
دانش‌آموزان انگلیسی با اسلام آشنا می‌شوند 

به نقل از پایگاه اینترنتی تاپیكس نت، ام سی‌بی انجمن مسلمانان بریتانیا طرحی را برای آموزش دین اسلام در مدارس مختلف انگلستان پیشنهاد نموده است.

چارلز كلرك، وزیر آموزش و پرورش انگلستان ضمن تائید اقدام اخیر این انجمن گفت: برقراری ارتباط و فهم متقابل بین فرهنگ‌ها و ادیان مختلف امری حیاتی است.

منابع آموزشی كه انجمن مسلمانان بریتانیا بدین منظور تهیه دیده است شامل كتاب‌ها، نوارهای ویدئویی و سی‌دهای آموزشی می‌باشد كه اعضای این انجمن امیدوارم كه بتوانند بدین وسیله در انتقال گسترش دین و فرهنگ اسلامی موفق شوند.

كلرك در این باره گفته است: چنین طرحی شایسته پشتتیبانی است. وی می‌افزاید: با در نظر گرفتن اینكه كشور انگلستان در حال پیشروی به سوی جامعه‌ای چند فرهنگی و چند دینی می‌باشد باید از این مطلب مطمئن شویم كه فرزندانمان در زندگیشان می‌توانند به درك و فهم بهتری از دوستان و همسایگان خود دست یابند و این اقدام انجمن اسلامی بریتانیا ما را هر چه بیشتر به هدفمان نزدیك می‌كند. همچنین اقبال سكرانی، دبیر كل انجمن اسلامی بریتانیا در این رابطه گفت: آموزش كلید درك متقابل در جامعه است. وی در ادامه افزود: منابع آموزشی به وسیله تیمی متشكل از آموزگاران معلمان و كارشناسان آموزش منتشر می‌شود و هدف ما از بین بردن بسیاری موانعی است كه در حال حاضر معلمان ما در امر آموزش با موانعی است كه در حال حاضر معلمان ما در امر آموزش با آن مواجه‌اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo