شهید آوینی

 
در پی حضور آمریكا در افغانستان تولید سالانه موادمخدر در افغانستان از 260 تن به پنج هزار تن رسید 


هیاتی از كمیسیون همكاریهای اقتصادی و توسعه مجلس آلمان با دكترهاشمی ، جانشین رئیس و دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر دیدار و گفت وگو كرد.

به گزارش روابط عمومی ستادمبارزه باموادمخدر ، در این دیدار كه دیروز در محل ستاد مبارزه با موادمخدر انجام شد ، دكتر هاشمی گفت : اقتصاد موادمخدر و سود سرشار حال از قاچاق ویژگی مهم موادمخدر محسوب می شود.

وی افزود : ارزش افزوده بالای موادمخدر از مبدا تولید آن در افغانستان تا مركز مصرف آن در غرب صدبرابر است و همین امر باعث رونق بازار قاچاق موادمخدر شده است .

دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت : تولید روزافزون موادمخدر در افغانستان معضلی بزرگ برای جهان به شمار می رود و سرمایه گذاری كشورهای غربی برای توسعه افغانستان و كمك به ایران برای جلوگیری از قاچاق لازم و ضروری است .

هاشمی افزود : در سال 1980 تولید تریاك در افغانستان 260 تن بود اما امسال به پنج هزار تن رسیده است . 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo